Salon Singidunum 2016 – FIAP Plava Značka – Marcel van Balken, Holandija

Marcel van Balken
Marcel van Balken

Srbija FOTO Salon Singidunum 2016

Dobitinik  FIAP Plave Značke

Marcel van Balken,  EFIAP/p EPSAMarsel van Balken je oko 35 godina fotograf koji živi radi u Holandiji  i član je organizacija FIAP i PSA. Osvojio je mnogo nagrada na međunarodnim salonima i izložbama.

Njegove fotografije su objavljivane širom sveta u foto magazinima i knjigama, na kalendarima, na televiziji i na nekoliko web-sajtova.


Kao fotograf je zainteresovan za konkretne teme. Posebnu pažnju  pažnju poklanja  tematskom radu  sa apsolutnom naklonošću prema nadrealizmu i kreativnoj fotografiji. Sam sebi zadaje odabranu temu ili zadatak i ne posustaje sa predanim radom, osim ako misli da je postigao sve što može.

Zvanja

• EFIAP/p (Excellence Fédération Internationale de l’Art Photographique PLATINUM) – 2014
• EPSA (Excellence in Photography Photographic Society of America) – 2011
• EFIAP/g (Excellence Fédération Internationale de l’Art Photographique GOLD) – 2009
• PPSA (Proficiency in Photography Photographic Society of America) – 2008
• RISF-3 (Reconnaissance level 3) Image sans frontier – 2008
• EFIAP/s (Excellence Fédération Internationale de l’Art Photographique silver) – 2006
• EFIAP/b (Excellence Fédération Internationale de l’Art Photographique bronze) – 2004
• Ehrenloge Deutscher Amateurfotogafen (ELDAF) – 1997

Omiljene tehnike
alternativna stvarnost, nadrealizam..

Omiljena tematika
Život grada (Life), ljudi, pokret, putovanja, linije..

Nagradjene fotografije

© FIAP Gold, Landscape, Marcel van Balken, Netherlands, B4Stumps.
© FIAP Gold, Landscape, Marcel van Balken, Netherlands, B4Stumps.
© UPI Mention, Open Monochrome PRINT, Marcel van Balken, Netherlands, F2Railway station
© UPI Mention, Open Monochrome PRINT, Marcel van Balken, Netherlands, F2Railway station
© Salon Mention, Experiment, Marcel van Balken, Netherlands, D1Balloons
© Salon Mention, Experiment, Marcel van Balken, Netherlands, D1Balloons
© PSA Mention, Street, Marcel van Balken, Netherlands, A4Cotton candy
© PSA Mention, Street, Marcel van Balken, Netherlands, A4Cotton candy

Ostvaren prijem fotografija na Singidunumu 2016

Ulica

Marcel van Balken, A1 Containerboy
Marcel van Balken A2 Cosmopolite
Marcel van Balken A3 Expire
Marcel van Balken A4 Cotton candy

Pejzaž

Marcel van Balken B1Five trees Toscane
Marcel van Balken B2 Slow rock
Marcel van Balken B3 Stripes Toscane
Marcel van Balken B4 Stumps

Portret

Marcel van Balken C1 Praying
Marcel van Balken C2 Female hat
Marcel van Balken C3 Oldster2
Marcel van Balken C4 Cockscomb

Eksperiment

Marcel van Balken D1 Balloons
Marcel van Balken D2 Waterfall
Marcel van Balken D4 Chess

Slobodna Kolor

Marcel van Balken E2 Moslima
Marcel van Balken E4 Baywatch

Slobodna Monohrom

Marcel van Balken F2 Railway station
Marcel van Balken F4 Villa Albanaise

Čestitamo nagradjenom autoru!

Predsednik Srbija FOTO Profesor. Ljiljana Vrzić i Srbija FOTO tim