2. Fortuna 2022

Organizator
Srbija FOTO, Beograd, Republika Srbija

Salon će se odvijati u skladu sa zahtevima i praksom PSA. Primljene fotografije od strane članova PSA u odobrenim sekcijama ove izložbe ispunjavaju uslove za PSA ocenu zvezdica, biće na listi PSA Who’s Who of photography i važe se za se PSA titule PPSA i EPSA.

Kontakt

Serbia PHOTO Association, Beograd, Serbia
Stanoja Glavaša 15
11000 Beograd
srbijafoto2013@gmail.com
Chairman of the Photo Contest:
Ljiljana Vrzic

Teme

 1. Priroda (Color or Monochrome) (PSA ND, GPU, DIPA, IAAP, MoL)
 2. Fotožurnalizam (Color or Monochrome) (PSA PJD, GPU, DIPA, IAAP, MoL)
 3. Arhitektura (Only Color) (PSA PIDC, GPU, DIPA, IAAP, MoL)
 4. Portret (Only Color) (PSA PIDC, GPU, DIPA, IAAP, MoL)
 5. Eksperiment (Only Color) (PSA PIDC, GPU, DIPA, IAAP, MoL)
 6. Sport (Color or Monochrome) (PSA PJD, GPU, DIPA, IAAP, MoL)
 7. Ptice (Color/Monochrome) (PSA ND, GPU, DIPA, IAAP, MoL)
 8. Slobodna Kolor (samo kolor)
 9. Slobodna Monohrome (samo monohrome)

Finansijsko učešće – kotizacija
Kotizacija za bilo koje 3 teme kotizacija iznosi 1200 dinara
Kotizacija za bilo kojih 6 tema kotizacija iznosi 1800 dinara
Kotizacija za sve teme 9 tema iznosi 2200 dinara

Kalendar izložbe

Zatvaranje: 24. April 2022.
Sudjenje: 07. May 2022.
Izveštaji: 21. May 2022.
EDAS: 06 June 2022.
Online Gallery: 06 June 2022.
Digitalna Projekcija: 17 and 19 June 2022.
Katalozi i nagrade: 23. July 2022.

Žiri

 1. Dao Tien Dat, ES.VAPA, EFIAP/D3, MPSA, Vietnam
 2. Sasa Blagojevic, EFIAP, Serbia
 3. Nenad Nikolic, QPSA, AFIAP, Aphrodite GPU, GMABRP, Serbia

Alternativa: Aleksandar Cvijanovic, Academy Master of Scenography Art, Serbia

Nagrade

PSA (Photographic Society of America) 2022-188
GPU (Global Photographic Union) L220074
IAAP (International Association of Art Photographers) 2022/090
DIPA (Danube International Photo Association) 2022/015
MoL (Photo Association Master of Light) 2022/27

Žiri će dodeliti preko 200 nagrada + Grand PRIX za najbolju sliku Salona + MoL Gold Bedge + 9 Special Chairman Choice:

1) Priroda (color/monochrome)
PSA (Gold Medal and 3 HM Ribbons)
GPU (Gold Medal)
IAAP (1 HM Ribon)
DIPA (Gold Medal and 2 HM Ribbons)
MoL (1 HM Ribon)
Serbia PHOTO (Gold, Silver, Bronze medals and 6 HM Ribbons)

2) Fotožurnalizam (color/monochrome)
PSA (Gold Medal and 3 HM Ribbons)
GPU (Gold Medal)
IAAP (Silver Medal)
DIPA (Silver Medal and 2 HM Ribbons)
MoL (1 HM Ribon)
Serbia PHOTO (Gold, Silver, Bronze medals and 6 HM Ribbons)

3) Arhitektura (only color)
PSA (Gold Medal and 3 HM Ribbons)
GPU (1 HM Ribon)
IAAP (Gold Medal)
DIPA (Bronze Medal and 2 HM Ribbons)
MoL (1 HM Ribon)
Serbia PHOTO (Gold, Silver, Bronze medals and 6 HM Ribbons)

4) Portret (only color)
PSA (Gold Medal and 3 HM Ribbons)
GPU (1 HM Ribon)
IAAP (Bronze Medal)
DIPA (Gold Medal and 2 HM Ribbons)
MoL (1 HM Ribon)
Serbia PHOTO (Gold, Silver, Bronze medals and 6 HM Ribbons)

5) Eksperiment (only color)
PSA (Gold Medal and 3 HM Ribbons)
IAAP (1 HM Ribbon)
DIPA (Silver Medal and 2 HM Ribbons)
MoL (1HM Ribbon)
Serbia PHOTO (Gold, Silver, Bronze medals and 6 HM Ribbons)

6)  Sport (color/monochrome)
PSA (Gold Medal and 3 HM Ribbons)
GPU (1 HM Ribon)
IAAP (1 HM Ribbon)
DIPA (Bronze Medal and 2 HM Ribbons)
MoL (1HM Ribbon)
Serbia PHOTO (Gold, Silver, Bronze medals and 6 HM Ribbons)

7)  Ptice (color/monochrome)
PSA (Gold Medal and 3 HM Ribbons)
IAAP (1 HM Ribbon)
DIPA (Gold Medal and 2 HM Ribbons)
MoL (1HM Ribbon)
Serbia PHOTO (Gold, Silver, Bronze medals and 6 HM Ribbons)

8) Slobodna Kolor (only color)
PSA (Gold Medal and 3 HM Ribbons)
GPU (1 HM Ribbon)
IAAP (1HM Ribbon)
DIPA (Silver Medal and 2 HM Ribbons)
MoL (Gold Medal)
Serbia PHOTO (Gold, Silver, Bronze medals and 6 HM Ribbons)

9) Slobodna Monohrom (only monochrome)
PSA (Gold Medal and 3 HM Ribbons)
IAAP (1HM Ribbon)
DIPA (Bronze Medal and 2 HM Ribbons)
MoL (1HM Ribbon)
Serbia PHOTO (Gold, Silver, Bronze medals and 6 HM Ribbons)

Načini plaćanja
Finansijsko učešće – kotizacija, se može uplatiti preko dinarskog računa za učesnike iz Srbije. Putem deviznog računa, Western Union-a i PayPal-a za učesnike iz inostranstva

Prijem radova
Svaki učesnik može da pošalje maksimalno 4 fotografije za svaku temu (do 36 fotografija ukupno u 9 tema).
Fotografije se primaju isključivo u elektronskoj formi.
Format fotografije: JPG
Dimenzije fotografije: maksimalna dimenzija duže strane 1920 px, rezolucija 300 dpi.
Kompresija fajla treba da bude između 7 i 12.
Veličina poslatih fotografija ne sme prelaziti 2Mb.

Imenovanje fajlova
Nema posebnih zahteva za ime fajla osim korišćenja engleskog jezika, samo slovni karakteri (a – z) su dozvoljeni.
Ime fajla treba da odgovara imenu fotografije i ne sme prelaziti 25 slovnih karaktera.

Prijava
Autori moraju da popune elektronsku prijavu.

Slanje fotografija
Fotografije za digitalne teme se podižu na sajt organizatora: www.srbijafoto.rs

Dostava rezultata
Svi autori će dobiti rezultate žiriranja vezane za svoje fotografije e-mailom.
Rezultati izložbe će biti objavljeni na sajtu organizatora.

Katalog
Svi učesnici će dobiti mogućnost za preuzimanje kvalitetno priređene PDF publikacije u vidu kataloga sa reprodukovanim nagrađenim i odredjenim brojem primljenih fotografija po izboru organizatora izložbe, bez plaćanja nadoknade za autorski honorar. Organizator će sa posebnom pažnjom tretirati svaki email, nagradu ili katalog. Organizator ne preuzima ogrovornost za evenualna oštećenja ili gubitak bilo kakve poštanske pošiljke.