1. SMS Digital Circuit 2020

1. Organizator

“1st SMS Belgrade 2020“, Belgrade, Serbia

Photo Center Palilula (PCP) and Photo Club “Serbia PHOTO”

“1st SMS Podgorica 2020“, Podgorica, Montenegro

Camera Lucida Photo Club and Photo Club “Serbia PHOTO”

“1st SMS Celje 2020“, Celje, Slovenia

Digitalni Foto Klub and Photo Club “Serbia PHOTO”

2.Učešće

Salon je otvoren za sve fotografe iz Srbije i sveta

3. Patronati

Realizuje se u skladu sa propisima:

PSA (Photographic Society of America) 2020-130

GPU (Global Photographic Union) L200030

IAAP (International Association of Art Photographers) 2020/30, 2020/31, 2020/32

MoL (Photo Association Master of Light) 2020/14, 2020/15, 2020/16

AB&RP (Asian Belt & Road Photography Major League) 2020-016

4. Teme

a. Priroda (Color or Monochrome) (PSA ND, GPU, IAAP, MoL, AB&RP)

b. Putovanje (Color or Monochrome) (PSA PTD Color, IAAP, GPU, MoL, AB&RP)

c. Slobodna Kolor (PSA PID Color, GPU, IAAP, MoL, AB&RP) Monochrome images may not be entered in PID Color sections.

d. Slobodna Monohrom (PSA PID Mono, GPU, IAAP, MoL, AB&RP), Color images may not be entered in PID Mono sections.

5. Finansijsko učešće – kotizacija

Zavisno od broja sekcija na koje se učesnik prijavi:

1 ili 2 Sekcije = 2000 RSD
3 ili 4 Sekcije = 3000 RSD

Finansijsko učešće – kotizacija, se može uplatiti preko dinarskog računa za učesnike iz Srbije. Putem deviznog računa, Western Union-a i PayPal-a za učesnike iz inostranstva

6. Nagrade

“1st SMS Belgrade 2020″, Belgrade, Serbia

1 MoL Gold Badge
1 Grand Prix Award (for the best photography of the Salon)
4 Special Chairman Choice Award

a) Priroda (color/monochrome)

PSA – Gold medal and 3 HM Ribbons
GPU – Gold medal
MoL – Gold medal
IAAP – Gold medal and 1 HM Ribbon
AB&RP – Gold medal and 1 HM Ribbon
Serbia PHOTO – Gold, Silver, Bronze medals and 6 HM Ribbons

b) Putovanje (color/monochrome)

PSA – Gold medal and 3 HM Ribbons
GPU – Gold medal
MoL – Silver medal
IAAP – Silver medal and 1 HM Ribbon
AB&RP – Silver medal and 1 HM Ribbon
Serbia PHOTO – Gold, Silver, Bronze medals and 6 HM Ribbons

c) Slobodna Kolor

PSA – Gold medal and 3 HM Ribbons
GPU – 2 HM Ribbons
MoL – Bronze medal
IAAP – Bronze medal and 1 HM Ribbon
AB&RP – Bronze medal and 1 HM Ribbon
Serbia PHOTO – Gold, Silver, Bronze medals and 6 HM Ribbons

d) Slobodna Monohrom

PSA – Gold medal and 3 HM Ribbons
GPU – 2 HM Ribbons
MoL – 2 HM Ribbons
IAAP – 3 HM Ribbons
AB&RP – 2 HM Ribbons
Serbia PHOTO – Gold, Silver, Bronze medals and 6 HM Ribbons

“1st SMS Podgorica 2020, Podgorica, Montenegro

1 MoL Gold Badge
1 Grand Prix Award (for the best photography of the Salon)
4 Special Chairman Choice Award

a) Priroda (color/monochrome)

PSA – Gold medal and 3 HM Ribbons
GPU – Gold medal
MoL – Gold medal
IAAP – Gold medal and 1 HM Ribbon
AB&RP – Gold medal and 1 HM Ribbon
Camera Lucida – Gold, Silver, Bronze medals and 6 HM Ribbons

b) Putovanje (color/monochrome)

PSA – Gold medal and 3 HM Ribbons
GPU – Gold medal
MoL – Silver medal
IAAP – Silver medal and 1 HM Ribbon
AB&RP – Silver medal and 1 HM Ribbon
Camera Lucida – Gold, Silver, Bronze medals and 6 HM Ribbons

c) Slobodna Kolor

PSA – Gold medal and 3 HM Ribbons
GPU – 2 HM Ribbons
MoL – Bronze medal
IAAP – Bronze medal and 1 HM Ribbon
AB&RP – Bronze medal and 1 HM Ribbon
Camera Lucida – Gold, Silver, Bronze medals and 6 HM Ribbons

d) Slobodna Monohrom

PSA – Gold medal and 3 HM Ribbons
GPU – 2 HM Ribbons
MoL – 2 HM Ribbons
IAAP – 3 HM Ribbons
AB&RP – 2 HM Ribbons
Camera Lucida – Gold, Silver, Bronze medals and 6 HM Ribbons

“1st SMS Celje 2020“, Celje, Slovenia

1 MoL Gold Badge
1 Grand Prix Award (for the best photography of the Salon)
4 Special Chairman Choice Award

a) Priroda (color/monochrome)

PSA – Gold medal and 3 HM Ribbons
GPU – Gold medal
MoL – Gold medal
IAAP – Gold medal and 1 HM Ribbon
AB&RP – Gold medal and 1 HM Ribbon
Digitalni Foto Klub – Gold, Silver, Bronze medals and 6 HM Ribbons

b) Putovanje (color/monochrome)

PSA – Gold medal and 3 HM Ribbons
GPU – Gold medal
MoL – Silver medal
IAAP – Silver medal and 1 HM Ribbon
AB&RP – Silver medal and 1 HM Ribbon
Digitalni Foto Klub – Gold, Silver, Bronze medals and 6 HM Ribbons

c) Slobodna Kolor

PSA – Gold medal and 3 HM Ribbons
GPU – 2 HM Ribbons
MoL – Bronze medal
IAAP – Bronze medal and 1 HM Ribbon
AB&RP – Bronze medal and 1 HM Ribbon
Digitalni Foto Klub – Gold, Silver, Bronze medals and 6 HM Ribbons

d) Slobodna Monohrom

PSA – Gold medal and 3 HM Ribbons
GPU – 2 HM Ribbons
MoL – 2 HM Ribbons
IAAP – 3 HM Ribbons
AB&RP – 2 HM Ribbons
Digitalni Foto Klub – Gold, Silver, Bronze medals and 6 HM Ribbons

7. Prijem radova

Svaki učesnik može da pošalje maksimalno 4 fotografije za svaku temu (do 16 fotografija ukupno u 4 teme).
Fotografije se primaju isključivo u elektronskoj formi.
Format fotografije: JPG
Dimenzije fotografije: maksimalna dimenzija duže strane 1920 px, rezolucija 300 dpi.
Kompresija fajla treba da bude između 7 i 12.
Veličina poslatih fotografija ne sme prelaziti 2Mb.

8. Imenovanje radova

Nema posebnih zahteva za ime fajla osim korišćenja engleskog jezika, samo slovni karakteri (a – z) su dozvoljeni.
Ime fajla treba da odgovara imenu fotografije i ne sme prelaziti 25 slovnih karaktera.

9. Prijava

Autori moraju da popune elektronsku prijavu.

10. Slanje fotografija

Fotografije za digitalne teme se podižu na sajt organizatora: https://srbijafoto.rs/

11. Kalendar izložbe

Prijem fotografija :12. April 2020.
Žiri: 26. April 2020.
Dostava rezultata: 06. Maj 2020.
Digitalna projekcija: 07 Jun 2020.
Slanje kataloga i nagrada: 12. Jul 2020.

12. Žiri

The works will be judged by the expert jury:

“1st SMS Belgrade 2020″, Belgrade, Serbia

  1. Borislav Milovanovic, EFIAP/g, EPSA, GPU CR3, Serbia
  2. Zoran Stojiljkovic, EFIAP, Serbia
  3. Aleksandar Cvijanovic, Academy Master of Scenography Art, Serbia

Alternative: Aleksa Stojkovic

“1st SMS Podgorica 2020, Podgorica, Montenegro

  1. Jiongxin Peng, PPSA, AFAPA, FPSNY, New Zealand
  2. Sasa Blagojevic, EFIAP, Serbia
  3. Nenad Nikolic, AFIAP, Aphrodite GPU, Serbia

Alternative: Jelica Milentijevic

“1st SMS Celje 2020″, Celje, Slovenia

  1. Igor Rosina, FAMU Academy of Applied Arts Prague, Slovenia
  2. Andreja Ravnak, EFIAP / p, KMF FZS, Slovenia
  3. Jure Kravanja, MF FZS, Slovenia

Alternative: TBD

13. Dostava rezultata

Svi autori će dobiti personalne rezultate žiriranja vezane za svoje fotografije e-mailom.
Rezultati izložbe će biti objavljeni na sajtu organizatora.

14. Katalog

Svi učesnici će dobiti mogućnost za preuzimanje kvalitetno priređene PDF publikacije u vidu kataloga sa reprodukovanim nagrađenim i odredjenim brojem primljenih fotografija po izboru organizatora izložbe, bez plaćanja nadoknade za autorski honorar. Organizator će sa posebnom pažnjom tretirati svaki email, nagradu ili katalog. Organizator ne preuzima ogrovornost za evenualna oštećenja ili gubitak bilo kakve poštanske pošiljke.

15. Informacije i kontakt

Za više informacija molimo kontaktirajte nas na e-mail adresu:
info@srbijafoto.rs
Predsednik Salona
Ljiljana Vrzić, e-mail: ljiljana@srbijafoto.rs