Salon Refleksije Srbija 2015PDF Propozicije Refleksija 2015
PDF Propozicije Refleksija 2015

1. Organizator

Srbija FOTO, Beograd, Republika Srbija

2. Učešće
Salon je otvoren za sve fotografe iz Srbije i sveta

3. Patronati
Realizuje se u skladu sa propisima:

FSS (Foto Savez Srbije)
FIAP (Fédération Internationale de l´Art Photographique)
PSA (Photographic Society of America)
RPS (Royal Photographic Society)
UPI (United Photographers International)

4. Teme
a) Refleksija (u boji ili monohrom)
b) Priroda (u boji ili monohrom)
c) Slobodna (kolor)
d) Slobodna (monohrom)

5. Žiri
Fotografije će ocenjivati stručni žiri u sastavu:
Aleksandar Kelić MF FSJ/FSS, redovni Profesor na Akademiji Primenjenih Umetnosti u Beogradu, ULUPUDS, Beograd, Srbija
Božidar Vitas, KM FSS, AFIAP – Beograd, Srbija
Petar Sabol, EFIAP, – Mala Subotica, Hrvatska
Rezervni član žirija: Nenad Nikolić, F1 FSS, AFIAP – Beograd, Srbija
Delegat FSS: Zoran Pavlović, KMF FSS, AFIAP – Beograd, Srbija

6. Nagrade
Žiri će dodeliti ukupno 107 nagrada, FIAP plavu značku za najuspešnijeg učesnika (najveći broj primljenih fotografija u svim temama) i Salon GRAND PRIX medalju za najbolju fotografiju.

a) Refleksija (u boji ili monohrom)
FIAP (Zlatna, Srebrna, Bronzana i 4 pohvale)
PSA (Zlatna, Srebrna, Bronzana i 3 pohvale)
RPS (Zlatna i 3 pohvale)
UPI (Zlatna i 2 pohvale)
FSS (Zlatna, Srebrna, Bronzana i 2 pohvale)
Srbija FOTO SALON (Zlatna, Srebrna, Bronzana i 4 pohvale)
Ukupno 32 nagrade.
b) Priroda (u boji ili monohrom)
FIAP (Zlatna i 4 pohvale)
PSA (Zlatna i 2 pohvale)
RPS (Zlatna i 3 pohvale)
UPI (Zlatna, Srebrna i Bronzana i 4 pohvala)
FSS (Zlatna i 2 pohvale)
Srbija FOTO SALON (Zlatna, Srebrna, Bronzana i 4 pohvale)
Ukupno 29 nagrada.
c) Slobodna (u boji)
FIAP (Zlatna i 2 pohvale)
PSA (Zlatna i 3 pohvale)
RPS (Srebrna i 3 pohvale)
UPI (Zlatna i 2 pohvale)
FSS (Zlatna i 1 pohvala)
Srbija FOTO SALON (Zlatna, Srebrna, Bronzana i 4 pohvale)
Ukupno 23 nagrade.
d) Slobodna (monohrom)
FIAP (Zlatna i 2 pohvale)
PSA (Zlatna i 3 pohvale)
RPS (Bronzana i 3 pohvale)
UPI (Zlatna i 2 pohvale)
FSS (Zlatna i 1 pohvala)
Srbija FOTO SALON (Zlatna, Srebrna, Bronzana i 4 pohvale)
Ukupno 23 nagrade.

Žiri zadržava pravo da dodeli dodatne nagrade.
Učesnik može da primi jednu nagradu po temi.
Odluka žirija je konačna i neopoziva, bez prava na žalbu učesnika.

7. Broj i veličina fotografija
Broj i veličina fotografijaSvaki učesnik može da pošalje maksimalno 4 fotografije za svaku temu (do 16 fotografija ukupno).
Fotografije se primaju isključivo u elektronskoj formi.
Format fotografije: JPG
Dimenzije fotografije: maksimalna dimenzija duže strane 1920 px, rezolucija
300 dpi.
Kompresija fajla treba da bude između 7 i 12.
Veličina poslatih fotografija ne sme prelaziti 2Mb.

8. Imenovanje fotografija
Nema posebnih zahteva za imenovanje fajla osim korišćenja karaktera engleskog alfabeta, samo slovni karakteri (a – z).
Ime fajla treba da odgovara imenu fotografije i ne sme prelaziti 25 karaktera.
Ime fajla ne može biti kompjuterski generisano (na primer DSC_0876), već ime koje koje vi dodeljujete i koje ga opisuje.
Fotografije ne smeju sadržati naslov, vodeni žig ili identifikaciju bilo koje vrste.

9. Prijava
Autori moraju da popune elektronsku prijavu. ovde

10. Slanje fotografija
Fotografije se direktno šalju (upload) na sajt organizatora:
www.srbijafoto.rs

11. Finansijsko učešće – kotizacija
Finansijsko učešće – kotizacija, je obavezna za svakog učesnike izložbe i iznosi 25€ (35$)
Za članove Foto Saveza Srbije kotizacija iznosi 1.200 dinara
Za ostale učesnike iz Srbije 1.500 dinara
Kotizacija je jedinstvena za sve teme

12. Načini plaćanja
Finansijsko učešće – kotizacija, se može uplatiti preko dinarskog računa za učesnike iz Srbije.
Putem deviznog računa, Western Union-a i PayPal-a za učesnike iz inostranstva.
Radovi autora koji ne uplate naveden iznos kotizacije neće biti žirirani.

13. Kalendar izložbe

Prijem fotografija do 12. april 2015.
Žiriranje 22. – 26. april 2015.
Rezultati žiriranja 06. maj 2014.
Digitalne projekcije 05. i 07. juni 2015.
Dostava kataloga, nagrada i pohvala 12. jul 2015.

14. Dostava rezultata
Svi autori će dobiti rezultate žiriranja e-mailom gde mogu videti sve primljene i nagradjene fotografije.
Rezultati izložbe će biti objavljeni na sajtu www.srbijafoto.rs

15. Katalog
Svi učesnici će dobiti kvalitetno odštampanu publikaciju u vidu kataloga sa reprodukovanim nagrađenim i odredjenim brojem primljenih fotografija po izboru organizatora izložbe, bez plaćanja nadoknade za autorski honorar.

16. Informacije i kontakt
Za više informacija molimo kontaktirajte nas na e-mail adresu:
info@srbijafoto.rs

Predsednik Salona
Ljiljana Vrzić, e-mail: ljiljana@srbijafoto.rs