Salon Singidunum 2015PDF Propozicije Singidunum
PDF Propozicije Singidunum

1. Organizator
Srbija FOTO, Beograd, Republika Srbija

2. Učešće
Salon je otvoren za sve fotografe iz Srbije i sveta

3. Patronati
Realizuje se u skladu sa propisima:
FSS (Foto Savez Srbije)
FIAP (Fédération Internationale de l´Art Photographique)
PSA (Photographic Society of America)
UPI (United Photographers International)

4. Teme
a) Ulica (u boji ili monohrom)
b) Pejzaž (u boji ili monohrom)
c) Portret (u boji ili monohrom)
d) Eksperiment (u boji ili monohrom)
e) Slobodna monohrom print
f) Slobodna kolor print

5. Žiri
Fotografije će ocenjivati stručni žiri u sastavu:
Branislav Strugar, MF FSJ/FSS, ULUPUDS, Beograd, Srbija
Radisav Filipović, MF FSS, ULUPUDS, Leskovac, Srbija
Nenad Nikolić, F1 FSS, AFIAP, Beograd, Srbija
Delegat FSS: Božidar Vitas, KM FSS, AFIAP, Beograd, Srbija

6. Nagrade
Žiri će dodeliti ukupno 144 nagrade (FIAP plavu značku za najuspešnijeg učesnika – najveći broj primljenih fotografija u svim temama i GRANDPRIX nagradu Srbija FOTO Salona za najbolju fotografiju).
a) Ulica (u boji ili monohrom)
FIAP (Zlatna, Srebrna, Bronzana i 4 pohvale)
PSA (Zlatna, Srebrna, Bronzana)
UPI (Zlatna, Bronzana i 4 pohvale)
FSS (Zlatna i 3 pohvale)
Srbija FOTO SALON (Zlatna, Srebrna, Bronzana i 6 pohvala)
Ukupno 29 nagrada.
b) Pejzaž (u boji ili monohrom)
FIAP (Zlatna i 2 pohvale)
PSA (Zlatna i 2 pohvale)
UPI (Srebrna i 2 pohvale)
FSS (Zlatna i 3 pohvale)
Srbija FOTO SALON (Zlatna, Srebrna, Bronzana i 6 pohvala)
Ukupno 22 nagrade.
c) Portret (u boji ili monohrom)
FIAP (Zlatna i 2 pohvale)
PSA (Zlatna i 2 pohvale)
UPI (Srebrna i 2 pohvale)
FSS (Zlatna i 3 pohvale)
Srbija FOTO SALON (Zlatna, Srebrna, Bronzana i 6 pohvala)
Ukupno 22 nagrade.
d) Eksperiment (u boji ili monohrom)
FIAP (Zlatna i 2 pohvale)
PSA (Zlatna i 2 pohvale)
UPI (Brozana i 2 pohvale)
FSS (Zlatna i 3 pohvale)
Srbija FOTO SALON (Zlatna, Srebrna, Bronzana i 6 pohvala)
Ukupno 22 nagrade.
e) Slobodna monohrom print
FIAP (Zlatna i 3 pohvale)
PSA (Zlatna i 3 pohvale)
UPI (Zlatna i 2 pohvale)
FSS (Zlatna, Srebrna i 3 pohvale)
Srbija FOTO SALON (Zlatna, Srebrna, Bronzana i 6 pohvala)
Ukupno 25 nagrada.
f) Slobodna kolor print
FIAP (Zlatna i 3 pohvale)
PSA (Zlatna i 3 pohvale)
UPI (Zlatna i 2 pohvale)
FSS (Zlatna, Srebrna i 3 pohvale)
Srbija FOTO SALON (Zlatna, Srebrna, Bronzana i 6 pohvala)
Ukupno 25 nagrada.
Žiri zadržava pravo da dodeli dodatne nagrade.
Učesnik može da primi jednu nagradu po temi.
Odluka žirija je konačna i neopoziva, bez prava na žalbu učesnika.

Broj i veličina fotografija
Broj i veličina fotografija

7. Prijem radova
Format fotografija u digitalnim temama:
Svaki učesnik može da pošalje maksimalno 4 fotografije za svaku temu (do 24 fotografija ukupno u 6 tema).
Fotografije se primaju isključivo u elektronskoj formi. Za print teme je obavezano podizanje elektronske forme na sajt, iako se šalju se papirni printovi.
Format fotografije: JPG
Dimenzije fotografije: maksimalna dimenzija duže strane 1920px, rezolucija 300 dpi.
Kompresija fajla treba da bude između 7 i 12.
Veličina poslatih fotografija ne sme prelaziti 2Mb.

Format fotografija u print temama:
Postoje dve print teme, Slobodna Monohrom i Slobodna kolor.
Učesnik je obavezan da fotografije čije printove šalje na konkurs, podigne na sajt i u digitalnoj formi.
Učesnik može da pošalje do 4 fotografije po svakoj temi (maksimum 8 fotografija za 2 print teme)
Napomena: printane fotografije se primaju isključivo bez paspartua.
Autori mogu poslati svoje printove maksimalne veličine 30cm x 40cm.
Minimalna dozvoljena veličina za fotografiju je 20cm x 30cm.
Printovi koji prelaze ove dimenzije neće biti žirirani, niti vraćeni autorima.

Paketi sa fotografijama moraju biti jasno označeni sa spoljne strane sa sledećim tekstom:
Fotografije isključivo za izložbu : nemaju komercijalnu vrednost
Svaka fotografija mora imati jedinstveni naziv, koji ne sme sadržati slovne znake osim engleskog alfabeta. Pristigle fotografije moraju biti originalno autorsko delo.
Na poleđini svake fotografije mora da bude zapisano:
– ime i prezime autora
– adresa autora
naziv teme
– naziv fotografije
– broj fotografije i ukupan broj fotografija (na primer “1/4”, “2/4”,…) za svaku temu.
Podaci ne smeju biti napisani na prednjoj strani fotografije. Poziciju zapisa ovih podataka određuje položaj samog printa. Ovi podaci moraju biti istovetni sa podacima koji se popunjavaju u aplikacionom formularu na sajtu. U slučaju neslaganja, rad će biti diskvalifikovan.

Napomena: ukoliko se ista fotografija pojavi u temi kolor i monohromatskoj, obe će biti diskvalifikovane.

8. Imenovanje fotografija
Nema posebnih zahteva za ime fajla osim korišćenja engleskog jezika, samo slovni karakteri (a – z) su dozvoljeni.
Ime fajla treba da odgovara imenu fotografije i ne sme prelaziti 25 slovnih karaktera.

9. Prijava
Autori moraju da popune elektronsku prijavu.

10. Slanje fotografija

Slanje digitalnih fotografija
Fotografije za digitalne teme se podižu na sajt organizatora:
www.srbijafoto.rs

Slanje printova
Podizane digitalne forme printova na sajt je obavezan.
Pakete sa printovima možete poslati na poštansku adresu:
Srbija FOTO, Stanoja Glavaša 13 / 48, 11000 Beograd, Srbija.

Printovi moraju stići najkasnije do 31. januara 2015. godine.
Samo radovi koji stignu na ovu adresu u navedenom roku će biti žirirani.
Organizator zadržava pravo da besplatno reprodukuje pristigli materijal u cilju publikacije ili medijskog prikazivanja vezanog za izložbu. To uključuje i prikaz fotografija male rezolucije koje se objavljuju u prilozima na web sajtu.

Napomena:
Ukoliko nekoliko osoba žele da dele jedan paket zbog ekonomičnosti u vezi poštanskih troškova, to je moguće i mora biti organizovano od strane jednog od učesnika koji šalje paket. Na e-mail adresu tog učesnika koji je organizovao slanje će biti poslati svi izveštaji u vezi konkursa kao i dostava kataloga.

11. Finansijsko učešće – kotizacija

Kotizacija za sve teme (6 tema)
Finansijsko učešće – kotizacija, iznosi 35€ ili 45$
Za sve teme za članove Foto Saveza Srbije kotizacija iznosi 1.800 dinara
Za ostale učesnike iz Srbije kotizacija iznosi 2.200 dinara  vidi ovde

Kotizacija samo za digitalne teme (4 teme)
Kotizacija za digitalne teme je jedinstvena za sve učesnike i iznosi 20 Eura ili 25$.
Za članove FSS je 1000 dinara, a za ostale učesnike iz Srbije 1200 dinara.
Kotizacija za digitalne teme je jedinstvena bez obzira na koliko tema se učesnik prijavio.

Kotizacija samo za print teme (2 teme)
Kotizacija za print teme je jedinstvena za sve učesnike i iznosi 20 Eura ili 25$.
Za članove FSS je 1000 dinara, a za ostale učesnike iz Srbije 1200 dinara.
Kotizacija za print teme je jedinstvena bez obzira na koliko tema se učesnik prijavio.

12. Vraćanje paketa poštom
Ukoliko učesnik želi da se print forografije vrate na njegovu adresu, obavezan je da palti sledeći iznos: 20 Eura po paketu + 0.50 Eura za svaki print ili 25$ po paketu i 1$ za svaki print.
Članovi FSS i ostali učesnici iz Srbije plaćaju samo troškove poštarine u iznosu 1000 dinara.

Važna napomena:
Originalno pakovanje će biti upotrebljeno za vraćanje fotografija, pa molimo učesnike koji žele da im fotografije budu vraćene, da adekvatno osiguraju pakete kako bi isti mogli biti upotrebljeni za vraćanje fotografija. Ukoliko to ne bude slučaj, nismo u obavezi da fotografije vratimo.

13. Moguće oštećenje i gubitak paketa
Organizator će pakete od trenutka prijema veoma pažljivo tretirati, ali neće snositi odgovornost za gubitak ili oštećenje prilikom transporta.

14. Načini plaćanja
Finansijsko učešće – kotizacija, se može uplatiti preko dinarskog računa za učesnike iz Srbije. Putem deviznog računa, Western Union-a i PayPal-a za učesnike iz inostranstva.
Učesnici koji žele da pošalju kotizaciju u paketu sa printovima mogu to učiniti na sopstvenu odgovornost (savetujemo preporučenu pošiljku).
Radovi autora koji ne uplate navedeni iznos kotizacije neće biti žirirani.

15. Kalendar izložbe
Prijem fotografija do 30. januara 2015.
Žiriranje od 09. – 13. februara 2015.
Rezultati žiriranja 23. februar 2015.
Izložba i digitalne projekcije 29. i 31. mart 2015.
Dostava kataloga, nagrada i pohvala 30. april 2015.

16. Dostava rezultata
Svi autori će dobiti rezultate žiriranja vezane za svoje fotografije e-mailom.
Rezultati izložbe će biti objavljeni na sajtu organizatora.

17. Katalog
Svi učesnici će dobiti kvalitetno odštampanu publikaciju u vidu kataloga sa reprodukovanim nagrađenim i odredjenim brojem primljenih fotografija po izboru organizatora izložbe, bez plaćanja nadoknade za autorski honorar.

18. Informacije i kontakt
Za više informacija molimo kontaktirajte nas na e-mail adresu:
info@srbijafoto.rs

Predsednik Salona
Ljiljana Vrzić, e-mail: ljiljana@srbijafoto.rs
Sekretar Salona
Nenad Nikolić, e-mail: nenad@srbijafoto.rs