1. Bokeh Digitalni Cirkularni Salon 2021

1. Organizator

Cultural Center Belgrade and Photo Club “Serbia PHOTO”

“1st Salon Bokeh Belgrade 2021, Belgrade, Serbia
Photo Center Palilula (PCP) and Photo Club “Serbia PHOTO”

 “1st Salon Bokeh Guiyang City 2021, Guiyang City, Guizhou, China
Asian Belt & Road Photography (AB&RP) and Photo Club “Serbia PHOTO”

“1st Salon Bokeh Auckland 2021, Auckland, New Zealand
New Zealand Photographic Art Academy (NZPAA) and Photo Club “Serbia PHOTO

2.Učešće

Salon je otvoren za sve fotografe iz Srbije i sveta

3. Patronati

Realizuje se u skladu sa propisima:

PSA (Photographic Society of America) 2021-1012
GPU (Global Photographic Union) L210004
MoL (Photo Association Master of Light) 2021,2022,2023
DIPA (Danube International Photo Association) 2021/017, 018, 019
IAAP (International Association of Art Photographers) 2020/111, 112, 113
AB&RP (Asian Belt & Road Photography Major League) 2021/001

4. Teme

Priroda (Color or Monochrome) (PSA ND, GPU, IAAP, MoL, AB&RP)
Portret (Color or Monochrome) (PSA PID Color, GPU, IAAP, MoL, AB&RP)
Slobodna Kolor (Color) (PSA PID Color, GPU, IAAP, MoL, AB&RP), Monochrome images may not be entered in Open Color section.
Slobodna Monohrom (Monochrome) (PSA PID Mono, GPU, IAAP, MoL, AB&RP), Color images may not be entered in Open Monochrome section.

5. Finansijsko učešće – kotizacija

Zavisno od broja sekcija na koje se učesnik prijavi:

1 ili 2 Sekcije = 2000 RSD
3 ili 4 Sekcije = 3000 RSD

Finansijsko učešće – kotizacija, se može uplatiti preko dinarskog računa za učesnike iz Srbije. Putem deviznog računa, Western Union-a i PayPal-a za učesnike iz inostranstva

6. Nagrade
“1st Salon Bokeh Belgrade 2021″, Belgrade, Serbia

Over 400 awards
1 MoL Gold Badge
1 Grands Prix Award (for the best photography of the Salon)
4 Special Chairman Choice Awards

a) Nature (color/monochrome)
PSA – Gold medal and 3 HM Ribbons
GPU – Gold medal
MoL – 1 HM Ribbon
IAAP – Gold medal and 1 HM Ribbon
AB&RP – Gold, Silver, Bronze medals and 6 HM Ribbons
Unlimited Photo – Gold, Silver, Bronze medals and 6 HM Ribbons
DIPA – Gold and 1 HM Ribbon

b) Portrait (color/monochrome)
PSA – Gold medal and 3 HM Ribbons
GPU – Gold medal
MoL – 1 HM Ribbon
IAAP – Silver medal and 1 HM Ribbon
AB&RP – Gold, Silver, Bronze medals and 6 HM Ribbons
Unlimited Photo – Gold, Silver, Bronze medals and 6 HM Ribbons
DIPA – Silver and 1 HM Ribbon 

c) Open Color (only color)
PSA – Gold medal and 3 HM Ribbons
GPU – 2 HM Ribbons
MoL – 1 HM Ribbon
IAAP – Bronze medal and 1 HM Ribbon
AB&RP – Gold, Silver, Bronze medals and 6 HM Ribbons
Unlimited Photo – Gold, Silver, Bronze medals and 6 HM Ribbons
DIPA – Bronze and 1 HM Ribbon

d) Open Monochrome (only monochrome)
PSA – Gold medal and 3 HM Ribbons
GPU – 2 HM Ribbons
MoL – 1 HM Ribbon
IAAP – 3 HM Ribbons
AB&RP – Gold, Silver, Bronze medals and 6 HM Ribbons
Unlimited Photo – Gold, Silver, Bronze medals and 6 HM Ribbons
DIPA – 3 HM Ribbons

“1st Salon Bokeh Guiyang City 2021“, Guiyang City, Guizhou, China

Over 400 awards
1 MoL Gold Badge
1 Grands Prix Award (for the best photography of the Salon)
4 Special Chairman Choice Award

a) Nature (color/monochrome)
PSA – Gold medal and 3 HM Ribbons
GPU – Gold medal
MoL – 1 HM Ribbon
IAAP – Gold medal and 1 HM Ribbon
AB&RP – Gold, Silver, Bronze medals and 6 HM Ribbons
Unlimited Photo – Gold, Silver, Bronze medals and 6 HM Ribbons
DIPA – Gold and 1 HM Ribbon

b) Portrait (color/monochrome)
PSA – Gold medal and 3 HM Ribbons
GPU – Gold medal
MoL – 1 HM Ribbon
IAAP – Silver medal and 1 HM Ribbon
AB&RP – Gold, Silver, Bronze medals and 6 HM Ribbons
Unlimited Photo – Gold, Silver, Bronze medals and 6 HM Ribbons
DIPA – Silver and 1 HM Ribbon

 c) Open Color (only color)
PSA – Gold medal and 3 HM Ribbons
GPU – 2 HM Ribbons
MoL – 1 HM Ribbon
IAAP – Bronze medal and 1 HM Ribbon
AB&RP – Gold, Silver, Bronze medals and 6 HM Ribbons
Unlimited Photo – Gold, Silver, Bronze medals and 6 HM Ribbons
DIPA – Bronze and 1 HM Ribbon

 d) Open Monochrome (only monochrome)
PSA – Gold medal and 3 HM Ribbons
GPU – 2 HM Ribbons
MoL – 1 HM Ribbon
IAAP – 3 HM Ribbons
AB&RP – Gold, Silver, Bronze medals and 6 HM Ribbons
Unlimited Photo – Gold, Silver, Bronze medals and 6 HM Ribbons
DIPA – 3 HM Ribbons

“1st Salon Bokeh Auckland 2021, Auckland, New Zealand

Over 400 awards
1 MoL Gold Badge
1 Grands Prix Award (for the best photography of the Salon)
4 Special Chairman Choice Award

 a) Nature (color/monochrome)
PSA – Gold medal and 3 HM Ribbons
GPU – Gold medal
MoL – 1 HM Ribbon
IAAP – Gold medal and 1 HM Ribbon
AB&RP – Gold, Silver, Bronze medals and 6 HM Ribbons
NZPAA – Gold, Silver, Bronze and 4 HM Ribbons
DIPA – Gold and 1 HM Ribbon

 b) Portrait (color/monochrome)
PSA – Gold medal and 3 HM Ribbons
GPU – Gold medal
MoL – 1 HM Ribbon
IAAP – Silver medal and 1 HM Ribbon
AB&RP – Gold, Silver, Bronze medals and 6 HM Ribbons
NZPAA – Gold, Silver, Bronze and 4 HM Ribbons
DIPA – Silver and 1 HM Ribbon

 c) Open Color (only color)
PSA – Gold medal and 3 HM Ribbons
GPU – 2 HM Ribbons
MoL – 1 HM Ribbon
IAAP – Bronze medal and 1 HM Ribbon
AB&RP – Gold, Silver, Bronze medals and 6 HM Ribbons
NZPAA – Gold, Silver, Bronze and 4 HM Ribbons
DIPA – Bronze and 1 HM Ribbon

 d) Open Monochrome (only monochrome)
PSA – Gold medal and 3 HM Ribbons
GPU – 2 HM Ribbons
MoL – 1 HM Ribbon
IAAP – 3 HM Ribbons
AB&RP – Gold, Silver, Bronze medals and 6 HM Ribbons
NZPAA – Gold, Silver, Bronze and 4 HM Ribbons
DIPA – 3 HM Ribbons

7. Prijem radova

Svaki učesnik može da pošalje maksimalno 4 fotografije za svaku temu (do 16 fotografija ukupno u 4 teme).
Fotografije se primaju isključivo u elektronskoj formi.
Format fotografije: JPG
Dimenzije fotografije: maksimalna dimenzija duže strane 1920 px, rezolucija 300 dpi.
Kompresija fajla treba da bude između 7 i 12.
Veličina poslatih fotografija ne sme prelaziti 2Mb

8. Imenovanje radova

Nema posebnih zahteva za ime fajla osim korišćenja engleskog jezika, samo slovni karakteri (a – z) su dozvoljeni.
Ime fajla treba da odgovara imenu fotografije i ne sme prelaziti 25 slovnih karaktera.

9. Prijava

Autori moraju da popune elektronsku prijavu.

10. Slanje fotografija

Fotografije za digitalne teme se podižu na sajt organizatora: https://srbijafoto.rs/

11. Kalendar izložbe

Closing date:                04. February 2021
Judging                         18. February 2021 
Notification                  28. February 2021
EDAS Sending             18. March 2021
Digital Projections.   03 and 04 April 2021
Sending awards:        05. May 2021

12. Žiri

“1st Salon Bokeh Belgrade 2021″, Belgrade, Serbia

  1. Adela Lia Rusu, EFIAP/g, PPSA, Aphrodite GPU, Crown** GPU, Romania
  2. Zoran Stojiljkovic, EFIAP, Serbia
  3. Aleksandar Cvijanovic, Academy Master of Scenography Art, Serbia

“1st Salon Bokeh Guiyang City 2021“, Guiyang City, Guizhou, China

  1. Eng Chuen Fui, ARPS, ARPST, APVS, FPSM, FPSNY, Hon. PSM, Malaysia
  2. Bingyu Liang, CFPAMP, ABRPGP, Hong Kong
  3. Nenad Nikolic, AFIAP, Aphrodite GPU, Serbia

“1st Salon Bokeh Auckland 2021, Auckland, New Zealand

  1. Jiongxin Peng, PPSA, SPSA, GPU CR3, GPU VIP3, FPSNY, APSS, New Zealand
  2. Yi Wan, GMPSA/P, China
  3. Borislav Milovanovic, EFIAP/p, ESFIAP, EPSA, GPU CR3, Serbia
13. Dostava rezultata

Svi autori će dobiti personalne rezultate žiriranja vezane za svoje fotografije e-mailom.
Rezultati izložbe će biti objavljeni na sajtu organizatora.

14. Katalog

Svi učesnici će dobiti mogućnost za preuzimanje kvalitetno priređene PDF publikacije u vidu kataloga sa reprodukovanim nagrađenim i odredjenim brojem primljenih fotografija po izboru organizatora izložbe, bez plaćanja nadoknade za autorski honorar. Organizator će sa posebnom pažnjom tretirati svaki email, nagradu ili katalog. Organizator ne preuzima ogrovornost za evenualna oštećenja ili gubitak bilo kakve poštanske pošiljke.

15. Informacije i kontakt

Za više informacija molimo kontaktirajte nas na e-mail adresu:
info@srbijafoto.rs
Predsednik Salona
Ljiljana Vrzić, e-mail: ljiljana@srbijafoto.rs

Definicije

Priroda

Fotografije prirode ograničene su na upotrebu fotografskog procesa u cilju da prikažu sve grane prirodne istorije, osim antropologije i arheologije, na takav način da će dobro obaveštena osoba moći da identifikuje predmetnu građu i potvrdi njeno verno predstavljanje. Vrednost fotografije koja priča priču mora biti veća od likovnog kvaliteta, ali uz održanje visokog tehničkog kvaliteta fotografije.

Ljudski elementi ne smeju biti prisutni, osim ako su ti ljudski elementi sastavni delovi priče o prirodi, poput subjekata kao što su sove ili rode, prilagođenih okruženju koje modifikuje čovek, ili gde su ti ljudski elementi u situacijama kada prikazuju prirodne sile, poput uragana ili plimnih talasa. Trake, tagovi ili radio ogrlice na divljim životinjama su dozvoljene. Fotografije hibridnih biljaka, kultivisanih biljaka, domaćih životinja ili montiranih subjekata nisu prihvatljive, kao i bilo koji oblik manipulacije koji menja istinitost fotografske tvrdnje. Nisu dozvoljene nikakve tehnike koje dodaju, premeštaju, zamenjuju ili uklanjaju likovne elemente osim izrezivanja (kropovanja).

Tehnike koje poboljšavaju prezentaciju fotografije bez promene prirodnog okruženja ili likovnog sadržaja, bez izmene sadržaja originalne scene su dozvoljene uključujući HDR i spajanje fokusa. Dozvoljene su tehnike kojima se uklanjaju elementi dodati kamerom, poput mrlja od prašine, digitalnog šuma i ogrebotina na filmu. Spajanje više fotografija u jednu nije dozvoljeno. Sva dozvoljena prilagođavanja moraju biti prirodna. Slike u koloru mogu se pretvoriti u monohrom. Infracrvene fotografije nisu dozvoljene.

Slike u temi Prirode koje su u skladu sa definicijom fotografije prirode mogu sadržati pejzaže, geološke formacije, vremenske pojave i postojeće organizme kao primarni subjekt fotografije. Ovo uključuje slike snimljene sa subjektima u kontrolisanim uslovima, kao što su zoološki vrtovi, farme divljači, botaničke bašte, akvarijumi i bilo koji prostor u kome su subjekti potpuno zavisni od čoveka zbog hrane.

Pravilo koje se mora poštovati u svakom trenutku: dobrobit teme važnija je od same fotografije. To znači da su radnje poput uklanjanje ptica iz gnezda, u svrhu dobijanja fotografije, krajnje neetičke i takve fotografije nisu dozvoljene na takmičenjima u prirodi. Takodje su upozoravaju i sudije da ih ne nagrađuju.

Slobodna (kolor)

U ovu temu spada veoma raznovrstan sadržaj koga karakteriše savremena produkcija fotografije u svetu. Tematski su tu uključeni fotografski radovi iz nekoliko velikih tematskih celina:
• pejzaž (klasični i eksperimentalni)
• boje, oblici, senke
• portret
• radovi u čijem sadržaju dominira zanimljiv detalj sa bitnim značenjem i senzitivitetom
• kreativna istraživanja koji čine novi dokument, odražavaju fotografsku misao i senzibilitet vremena
• makro i mikro svet koji nas okružuje
• fotografije iz svakodnevnog života, kao i harmonija ambijenta i života koji se tu odvija
• živi svet u svim svojim modalitetima i pojavnosti

Slobodna (monohrom)

U ovoj temi u tematskom smislu, sve kao i u prethodnoj temi, ali svedeno u monohromatske okvire.

PSA Definicija crno bele fotografije:
Crno-bela fotografija tj. monohromatska fotografija je definisana prisustvom ne više od jedne boje i može biti bilo koja pojedinačna boja u svim njenim nijansama.

Više informacija o propozicijama u okviru teme Priroda i Putovanje  možete dobiti na websajtu PSA organizacije. https://psa-photo.org/