7. Singidunum 2022

 


1. Organizator
Srbija FOTO, Beograd, Republika Srbija

2. Učešće
Salon je otvoren za sve fotografe iz Srbije i sveta

3. Patronati
Realizuje se u skladu sa propisima:

PSA (Photographic Society of America) 2022-25

GPU (Global Photographic Union)

IAAP (International Association of Art Photographers)

DIPA (Danube International Photo Association)

MoL (Photo Association Master of Light)

4. Teme

1. Priroda (Color or Monochrome) (PSA ND, GPU, DIPA, IAAP, MoL)

2. Putovanje (Color or Monochrome) (PSA PTD, GPU, DIPA, IAAP, MoL)

3. Ulica (Only Color) (PSA PID, GPU, DIPA, IAAP, MoL)

4. Senka (Only Color) (PSA PID, GPU, DIPA, IAAP, MoL)

5. Lice i Telo (Only Color) (PSA PID, GPU, DIPA, IAAP, MoL)

6. Fotožurnalizam (Color or Monochrome) (PSA PJD, GPU, DIPA, IAAP, MoL)

7. Ptice (color/monochrome) (PSA ND, GPU, DIPA, IAAP, MoL)

8. Slobodna Kolor (samo kolor)

9. Slobodna Monohrome (samo monohrome)

5. Finansijsko učešće – kotizacija
Kotizacija za bilo koje 3 teme kotizacija iznosi 1200 dinara
Kotizacija za bilo kojih 6 tema kotizacija iznosi 1800 dinara
Kotizacija za sve teme 9 tema iznosi 2200 dinara

6. Načini plaćanja
Finansijsko učešće – kotizacija, se može uplatiti preko dinarskog računa za učesnike iz Srbije. Putem deviznog računa, Western Union-a i PayPal-a za učesnike iz inostranstva

7. Žiri

1. Borislav Milovanovic, EFIAP/G, EPSA, GPU CR3, Serbia

2. Sasa Blagojevic, EFIAP, Serbia

3. Nenad Nikolic, AFIAP, Aphrodite GPU, GMABRP, Serbia

Alternativa: Aleksandar Cvijanovic, Academy Master of Scenography Art, Serbia

8. Nagrade

Žiri će dodeliti preko 200 nagrada + Grand PRIX nagradu za najbolju sliku salona + MoL Gold Bedge + 9 Special Chairman Choice nagrada:

1) Priroda (color/monochrome)

PSA (Gold Medal and 3 HM Ribbons)

GPU (Gold Medal)

IAAP (1 HM Ribon)

DIPA (Gold Medal and 2 HM Ribbon)

MoL (1 HM Ribon)

Serbia PHOTO (Gold, Silver, Bronze medals and 6 HM Ribbons)

2) Putovanje (color/monochrome)

PSA (Gold Medal and 3 HM Ribbons)

GPU (Gold Medal)

IAAP (Silver Medal)

DIPA (Silver Medal and 2 HM Ribbon)

MoL (1 HM Ribon)

Serbia PHOTO (Gold, Silver, Bronze medals and 6 HM Ribbons)

3) Ulica (Only Color)

PSA (Gold Medal and 3 HM Ribbons)

GPU (1 HM Ribon)

IAAP (Gold Medal)

DIPA (Bronze Medal and 2 HM Ribbon)

MoL (1 HM Ribon)

Serbia PHOTO (Gold, Silver, Bronze medals and 6 HM Ribbons) 

4) Senka (Only Color)

PSA (Gold Medal and 3 HM Ribbons)

GPU (1 HM Ribon)

IAAP (Bronze Medal)

DIPA (Gold Medal and 2 HM Ribbon)

MoL (1 HM Ribon)

Serbia PHOTO (Gold, Silver, Bronze medals and 6 HM Ribbons)

5) Lice i Telo (Only Color)

PSA (Gold Medal and 3 HM Ribbons)

GPU (2 HM Ribons)

IAAP (1 HM Ribbon)

DIPA (Silver Medal and 2 HM Ribbon)

MoL (1HM Ribbon)

Serbia PHOTO (Gold, Silver, Bronze medals and 6 HM Ribbons)

6)  Fotožurnalizam (color/monochrome)

PSA (Gold Medal and 3 HM Ribbons)

GPU (2 HM Ribons)

IAAP (1 HM Ribbon)

DIPA (Bronze Medal and 2 HM Ribbon)

MoL (1HM Ribbon)

Serbia PHOTO (Gold, Silver, Bronze medals and 6 HM Ribbons)

7)  Ptice (color/monochrome)

PSA (Gold Medal and 3 HM Ribbons)

GPU (2 HM Ribons)

IAAP (1 HM Ribbon)

DIPA (Gold Medal and 2 HM Ribbon)

MoL (1HM Ribbon)

Serbia PHOTO (Gold, Silver, Bronze medals and 6 HM Ribbons)

8) Slobodna Kolor (samo kolor)

PSA (Gold Medal and 3 HM Ribbons)

GPU (Silver Medal)

IAAP (1HM Ribbon)

DIPA (Silver Medal and 2 HM Ribbon)

MoL (Gold Medal)

Serbia PHOTO (Gold, Silver, Bronze medals and 6 HM Ribbons)

9) Slobodna Monohrom (samo monohrom)

PSA (Gold Medal and 3 HM Ribbons)

GPU (Bronze Medal)

IAAP (1HM Ribbon)

DIPA (Bronze Medal and 2 HM Ribbon)

MoL (1HM Ribbon)

Serbia PHOTO (Gold, Silver, Bronze medals and 6 HM Ribbons)

9. Prijem radova
Svaki učesnik može da pošalje maksimalno 4 fotografije za svaku temu (do 48 fotografija ukupno u 12 tema).
Fotografije se primaju isključivo u elektronskoj formi.
Format fotografije: JPG
Dimenzije fotografije: maksimalna dimenzija duže strane 1920 px, rezolucija 300 dpi.
Kompresija fajla treba da bude između 7 i 12.
Veličina poslatih fotografija ne sme prelaziti 2Mb.

10. Imenovanje fajlova
Nema posebnih zahteva za ime fajla osim korišćenja engleskog jezika, samo slovni karakteri (a – z) su dozvoljeni.
Ime fajla treba da odgovara imenu fotografije i ne sme prelaziti 25 slovnih karaktera.

11.  Prijava
Autori moraju da popune elektronsku prijavu.

12. Slanje fotografija
Fotografije za digitalne teme se podižu na sajt organizatora: www.srbijafoto.rs

13. Kalendar izložbe

Zatvaranje 30. 01. 2022.

Sudjenje: 09 – 13. 02. 2022.

Notifikacija: 27. 02. 2022.

EDAS notifikacija: 15.03.2022.

On-Line Galerija: 15.03.2022.

Digitalna Projekcija: 29. 3. 2022.

Slanje katalogai nagrada: 01. 05. 2022.

14. Dostava rezultata
Svi autori će dobiti rezultate žiriranja vezane za svoje fotografije e-mailom.
Rezultati izložbe će biti objavljeni na sajtu organizatora.

15. Katalog
Svi učesnici će dobiti mogućnost za preuzimanje kvalitetno priređene PDF publikacije u vidu kataloga sa reprodukovanim nagrađenim i odredjenim brojem primljenih fotografija po izboru organizatora izložbe, bez plaćanja nadoknade za autorski honorar. Organizator će sa posebnom pažnjom tretirati svaki email, nagradu ili katalog. Organizator ne preuzima ogrovornost za evenualna oštećenja ili gubitak bilo kakve poštanske pošiljke.

16. Informacije i kontakt
Za više informacija molimo kontaktirajte nas na e-mail adresu:
info@srbijafoto.rs
Predsednik Salona
Ljiljana Vrzić, e-mail: ljiljana@srbijafoto.rs