2. Pandora Cirkularni Salon 2021

1. Organizator

“2nd Salon Pandora Belgrade 2021“, Belgrade, Serbia

Photo Center Palilula (PCP) i Photo Club “Serbia PHOTO”

“2nd Salon Pandora Podgorica 2021“, Podgorica, Montenegro

Camera Lucida Club i Photo Club “Serbia PHOTO”

“2nd Salon Pandora Auckland 2021“, Auckland, New Zealand

New Zealand Photographic Art Academy (NZPAA) and Photo Club “Serbia PHOTO”

2.Učešće

Salon je otvoren za sve fotografe iz Srbije i sveta

3. Patronati

Realizuje se u skladu sa propisima:

PSA (Photographic Society of America) 2021 – 1451
GPU (Global Photographic Union) L210117
DIPA (Danube International Photo Association) 2021 – 041-043
MoL (Photo Association Master of Light) 2021 – 71,72,73

4. Teme

a. Priroda (Color or Monochrome) (PSA ND, GPU, DIPA, MoL)

b. Ulica (Color or Monochrome) (PSA PID Color, GPU, DIPA, MoL)

c. Slobodna Kolor (PSA PID Color, GPU, DIPA, MoL) Monochrome images may not be entered in PID Color sections.

d. Slobodna Monohrom (PSA PID Mono, GPU, DIPA, MoL), Color images may not be entered in PID Mono sections.

5. Finansijsko učešće – kotizacija

Zavisno od broja sekcija na koje se učesnik prijavi:

1 ili 2 Sekcije = 2000 RSD
3 ili 4 Sekcije = 3000 RSD

Finansijsko učešće – kotizacija, se može uplatiti preko dinarskog računa za učesnike iz Srbije. Putem deviznog računa, Western Union-a i PayPal-a za učesnike iz inostranstva

6. Nagrade
2nd Salon Pandora Belgrade 2021, Belgrade, Serbia

1 MoL Gold Badge

1 Grand Prix Award (for the best photography of the Salon)

4 Special Chairman Choice Awards

a) Nature (color/monochrome)

PSA – Gold medal and 2 HM Ribbons
GPU – Gold medal
MoL – Gold medal
DIPA – Gold and 1 HM Ribbon
Serbia Photo – Gold, Silver, Bronze medals and 6 HM Ribbons

b) Street (color/monochrome)

PSA – Gold medal and 2 HM Ribbons
GPU – Gold medal
MoL – 1 HM Ribbon
DIPA – Silver and 1 HM Ribbon
Serbia Photo – Gold, Silver, Bronze medals and 6 HM Ribbons

c) Open Color

PSA – Gold medal and 2 HM Ribbons
GPU – 2 HM Ribbons
MoL – 1 HM Ribbon
DIPA – Bronze and 1 HM Ribbon
Serbia Photo – Gold, Silver, Bronze medals and 6 HM Ribbons

d) Open Monochrome

PSA – Gold medal and 2 HM Ribbons
GPU – 2 HM Ribbons
MoL – 1 HM Ribbon
DIPA – 3 HM Ribbons
Serbia Photo – Gold, Silver, Bronze medals and 6 HM Ribbons

2nd Salon Pandora Podgorica 2021, Podgorica, Montenegro

1 MoL Gold Badge

1 Grand Prix Award (for the best photography of the Salon)

4 Special Chairman Choice Award

a) Nature (color/monochrome)

PSA – Gold medal and 2 HM Ribbons
GPU – Gold medal
MoL – Silver medal
DIPA – Gold and 1 HM Ribbon
Camera Lucida – Gold, Silver, Bronze medals and 6 HM Ribbons

b) Street (color/monochrome)

PSA – Gold medal and 2 HM Ribbons
GPU – Gold medal
MoL – 1 HM Ribbon
DIPA – Silver and 1 HM Ribbon
Camera Lucida – Gold, Silver, Bronze medals and 6 HM Ribbons

c) Open Color

PSA – Gold medal and 2 HM Ribbons
GPU – 2 HM Ribbons
MoL – 1 HM Ribbon
DIPA – Bronze and 1 HM Ribbon
Camera Lucida – Gold, Silver, Bronze medals and 6 HM Ribbons

d) Open Monochrome

PSA – Gold medal and 2 HM Ribbons
GPU – 2 HM Ribbons
MoL – 1 HM Ribbon
DIPA – 3 HM Ribbons
Camera Lucida – Gold, Silver, Bronze medals and 6 HM Ribbons

2nd Salon Pandora Auckland 2021, Auckland, New Zealand

1 MoL Gold Badge

1 Grand Prix Award (for the best photography of the Salon)

4 Special Chairman Choice Award

a) Nature (color/monochrome)

PSA – Gold medal and 2 HM Ribbons
GPU – Gold medal
MoL – Bronze medal
DIPA – Gold and 1 HM Ribbon
NZPAA – Gold, Silver, Bronze and 6 HM Ribbons

b) Street (color/monochrome)

PSA – Gold medal and 2 HM Ribbons
GPU – Gold medal
MoL – 1 HM Ribbon
DIPA – Silver and 1 HM Ribbon
NZPAA – Gold, Silver, Bronze and 6 HM Ribbons

c) Open Color

PSA – Gold medal and 2 HM Ribbons
GPU – 2 HM Ribbons
MoL – 1 HM Ribbon
DIPA – Bronze and 1 HM Ribbon
NZPAA – Gold, Silver, Bronze and 6 HM Ribbons

d) Open Monochrome

PSA – Gold medal and 2 HM Ribbons
GPU – 2 HM Ribbons
MoL – 1 HM Ribbon
DIPA – 3 HM Ribbons
NZPAA – Gold, Silver, Bronze and 6 HM Ribbons

7. Prijem radova

Svaki učesnik može da pošalje maksimalno 4 fotografije za svaku temu (do 16 fotografija ukupno u 4 teme).
Fotografije se primaju isključivo u elektronskoj formi.
Format fotografije: JPG
Dimenzije fotografije: maksimalna dimenzija duže strane 1920 px, rezolucija 300 dpi.
Kompresija fajla treba da bude između 7 i 12.
Veličina poslatih fotografija ne sme prelaziti 2Mb

8. Imenovanje radova

Nema posebnih zahteva za ime fajla osim korišćenja engleskog jezika, samo slovni karakteri (a – z) su dozvoljeni.
Ime fajla treba da odgovara imenu fotografije i ne sme prelaziti 25 slovnih karaktera.

9. Prijava

Autori moraju da popune elektronsku prijavu.

10. Slanje fotografija

Fotografije za digitalne teme se podižu na sajt organizatora: https://srbijafoto.rs/

11. Kalendar izložbe

Zatvaranje: 30. September 2021

Sudjenje 14. October 2021 PC Belgrade, Savska 13, Belgrade, Serbia

Sudjenje 14. October 2021 Bul. Ivana Crnojevica 6, Podgorica, Montenegro

Sudjenje 14. October 2021 Te Manawa, 11 Kohuhu Ln, Westgate, Auckland, New Zealand

Izveštaji učesnicima 24. October 2021

Galerija 24.October 2021

EDAS 14. November 2021

Digitalna projekcija

Exhibition 25. November 2021 PC Belgrade, Savska 13, Belgrade, Serbia

Exhibition 25. November 2021 Bul. Ivana Crnojevica 6, Podgorica, Montenegro

Exhibition 25. November 2021 Te Manawa, 11 Kohuhu Ln, Westgate, Auckland, New Zealand

Slanje kataloga i nagrada: 28. December 2021

The results will be published at the website

12. Žiri
  1. Borislav Milovanovic, EFIAP/D1, ESFIAP, EPSA, GPU CR3
  2. Jacky Panhuyzen, EFIAP/g, GMPSA, PIDC Galaxy 7, PIDM Galaxy 3, Travel Galaxy 3, Nature Galaxy 6, PJ Galaxy 1
  3. Nenad Nikolic, AFIAP, GPU Aphrodite, Serbia

Alternative: Branko Cvijić, Serbia

2nd Salon Pandora Podgorica 2021, Podgorica, Montenegro

  1. Zoran Stojiljkovic, EFIAP, QPSA, Serbia
  2. Normante Ribokaite, AFIAP, AMoL, G.APS, ES.CPE
  3. Sasa Blagojevic, EFIAP, Serbia

Alternative: Jelica Milentijevic, AFIAP, Serbia

2nd Salon Pandora Auckland 2021, Auckland, New Zealand

  1. Jiongxin Peng, MPSA, GPSA, GPU CR3, GPU VIP3, FPSNY, GMABRP, AFAPA, APSS, New Zealand
  2. David Smith, FPSNZ, New Zealand
  3. Jianping Li, AFIAP, GPU CR4, China

Alternative: Lisa Wu, New Zealand

13. Dostava rezultata

Svi autori će dobiti personalne rezultate žiriranja vezane za svoje fotografije e-mailom.
Rezultati izložbe će biti objavljeni na sajtu organizatora.

14. Katalog

Svi učesnici će dobiti mogućnost za preuzimanje kvalitetno priređene PDF publikacije u vidu kataloga sa reprodukovanim nagrađenim i odredjenim brojem primljenih fotografija po izboru organizatora izložbe, bez plaćanja nadoknade za autorski honorar. Organizator će sa posebnom pažnjom tretirati svaki email, nagradu ili katalog. Organizator ne preuzima ogrovornost za evenualna oštećenja ili gubitak bilo kakve poštanske pošiljke.

15. Informacije i kontakt

Za više informacija molimo kontaktirajte nas na e-mail adresu:
info@srbijafoto.rs
Predsednik Salona
Ljiljana Vrzić, e-mail: ljiljana@srbijafoto.rs

Definicije

Priroda

Fotografije prirode ograničene su na upotrebu fotografskog procesa u cilju da prikažu sve grane prirodne istorije, osim antropologije i arheologije, na takav način da će dobro obaveštena osoba moći da identifikuje predmetnu građu i potvrdi njeno verno predstavljanje. Vrednost fotografije koja priča priču mora biti veća od likovnog kvaliteta, ali uz održanje visokog tehničkog kvaliteta fotografije.

Ljudski elementi ne smeju biti prisutni, osim ako su ti ljudski elementi sastavni delovi priče o prirodi, poput subjekata kao što su sove ili rode, prilagođenih okruženju koje modifikuje čovek, ili gde su ti ljudski elementi u situacijama kada prikazuju prirodne sile, poput uragana ili plimnih talasa. Trake, tagovi ili radio ogrlice na divljim životinjama su dozvoljene. Fotografije hibridnih biljaka, kultivisanih biljaka, domaćih životinja ili montiranih subjekata nisu prihvatljive, kao i bilo koji oblik manipulacije koji menja istinitost fotografske tvrdnje. Nisu dozvoljene nikakve tehnike koje dodaju, premeštaju, zamenjuju ili uklanjaju likovne elemente osim izrezivanja (kropovanja).

Tehnike koje poboljšavaju prezentaciju fotografije bez promene prirodnog okruženja ili likovnog sadržaja, bez izmene sadržaja originalne scene su dozvoljene uključujući HDR i spajanje fokusa. Dozvoljene su tehnike kojima se uklanjaju elementi dodati kamerom, poput mrlja od prašine, digitalnog šuma i ogrebotina na filmu. Spajanje više fotografija u jednu nije dozvoljeno. Sva dozvoljena prilagođavanja moraju biti prirodna. Slike u koloru mogu se pretvoriti u monohrom. Infracrvene fotografije nisu dozvoljene.

Slike u temi Prirode koje su u skladu sa definicijom fotografije prirode mogu sadržati pejzaže, geološke formacije, vremenske pojave i postojeće organizme kao primarni subjekt fotografije. Ovo uključuje slike snimljene sa subjektima u kontrolisanim uslovima, kao što su zoološki vrtovi, farme divljači, botaničke bašte, akvarijumi i bilo koji prostor u kome su subjekti potpuno zavisni od čoveka zbog hrane.

Pravilo koje se mora poštovati u svakom trenutku: dobrobit teme važnija je od same fotografije. To znači da su radnje poput uklanjanje ptica iz gnezda, u svrhu dobijanja fotografije, krajnje neetičke i takve fotografije nisu dozvoljene na takmičenjima u prirodi. Takodje su upozoravaju i sudije da ih ne nagrađuju.

Slobodna (kolor)

U ovu temu spada veoma raznovrstan sadržaj koga karakteriše savremena produkcija fotografije u svetu. Tematski su tu uključeni fotografski radovi iz nekoliko velikih tematskih celina:
• pejzaž (klasični i eksperimentalni)
• boje, oblici, senke
• portret
• radovi u čijem sadržaju dominira zanimljiv detalj sa bitnim značenjem i senzitivitetom
• kreativna istraživanja koji čine novi dokument, odražavaju fotografsku misao i senzibilitet vremena
• makro i mikro svet koji nas okružuje
• fotografije iz svakodnevnog života, kao i harmonija ambijenta i života koji se tu odvija
• živi svet u svim svojim modalitetima i pojavnosti

Slobodna (monohrom)

U ovoj temi u tematskom smislu, sve kao i u prethodnoj temi, ali svedeno u monohromatske okvire.

PSA Definicija crno bele fotografije:
Crno-bela fotografija tj. monohromatska fotografija je definisana prisustvom ne više od jedne boje i može biti bilo koja pojedinačna boja u svim njenim nijansama.

Više informacija o propozicijama u okviru teme Priroda i Putovanje  možete dobiti na websajtu PSA organizacije. https://psa-photo.org/