3. Avala 2023

Organizator
Srbija FOTO, Beograd, Republika Srbija
Salon će se odvijati u skladu sa zahtevima i praksom PSA. Primljene fotografije od strane članova PSA u odobrenim sekcijama ove izložbe ispunjavaju uslove za PSA ocenu zvezdica, biće na listi PSA Who’s Who of photography i važe se za se PSA titule PPSA i EPSA.
 
Kontakt
Serbia PHOTO Association, Beograd, Serbia
Stanoja Glavaša 15
11000 Beograd
srbijafoto2013@gmail.com
Chairman of the Photo Contest:
Ljiljana Vrzic

Teme

  1. Priroda (Color or Monochrome) PSA ND
  2. Fotožurnalizam (Color or Monochrome) PSA PJD
  3. Photo Putovanje (Color or Monochrome) PSA PTD
  4. Portret (Only Color) PSA PIDC
  5. Žena (Only Color) PSA PIDC
  6. Eksperiment & Mrtva priroda (Only Color) PSA PIDC
  7. Sport (Color or Monochrome) PSA PJD
  8. Slobodna Kolor (Only Color) PSA PIDC
  9. Slobodna Monohrom (Only Monochrome) PSA PIDM

 
Finansijsko učešće – kotizacija
Kotizacija za bilo koje 3 teme kotizacija iznosi 1200 dinara
Kotizacija za bilo kojih 6 tema kotizacija iznosi 1800 dinara
Kotizacija za sve teme 9 tema iznosi 2200 dinara
 
Kalendar izložbe

Closing date: 25. September 2023.
Judging: 08. – 12. October 2023.
Notification: 26. October 2023.
EDAS Sending: 11 November 2023.
Online Gallery: 11 November 2023.
Digital Projections: 18 and 20 November 2023.
Catalogs and awards posted by: 11. December 2023.

 
Žiri

1. Normante Ribokaite, AFIAP, Lithuania
2. George Baladakis, EFIAP/D2 – MPSA – c**MOL, GPU ZEUS,CROWN 4,VIP 3-ECPE, EHPS/PLATINUM, Greece
3. Paolo Stuppazzoni, EFIAP, PPSA, Italy

Alternative: Aleksandar Cvijanovic, Academy Master of Scenography Art, Serbia

Nagrade

PSA (Photographic Society of America) 2023-367
GPU (Global Photographic Union) L230100

Žiri će dodeliti preko 160 nagrada + Grand PRIX za najbolju sliku Salona + 9 Special Chairman Choice:

1) Priroda (color/monochrome) PSA ND
PSA (Gold Medal and 3 HM Ribbons)
GPU (1 HM Ribon)
Serbia PHOTO (Gold, Silver, Bronze medal, 4 HM Ribbons and 4 Salon e-Diplomas)

2) Fotožurnalizam (color/monochrome) PSA PJD
PSA (Gold Medal and 3 HM Ribbons)
GPU (1 HM Ribon)
Serbia PHOTO (Gold, Silver, Bronze medal, 4 HM Ribbons and 4 Salon e-Diplomas) 

3) Foto Putovanje (color/monochrome) PSA PTD
PSA (Gold Medal and 3 HM Ribbons)
Serbia PHOTO (Gold, Silver, Bronze medal, 4 HM Ribbons and 4 Salon e-Diplomas)

4) Portret (only color) PSA PIDC
PSA (Gold Medal and 3 HM Ribbons)
GPU (Gold Medal)
Serbia PHOTO (Gold, Silver, Bronze medal, 4 HM Ribbons and 4 Salon e-Diplomas)

5) Žena (only color) PSA PIDC
PSA (Gold Medal and 3 HM Ribbons)
Serbia PHOTO (Gold, Silver, Bronze medal, 4 HM Ribbons and 4 Salon e-Diplomas)

6) Eksperiment & Mrtva priroda (only color) PSA PIDC

PSA (Gold Medal and 3 HM Ribbons)
GPU (Gold Medal)
Serbia PHOTO (Gold, Silver, Bronze medal, 4 HM Ribbons and 4 Salon e-Diplomas)

7) Sport (color/monochrome) PSA PJD (color/monochrome)
PSA (Gold Medal and 3 HM Ribbons)
GPU (1 HM Ribon)
Serbia PHOTO (Gold, Silver, Bronze medal, 4 HM Ribbons and 4 Salon e-Diplomas)

8) Slobodna Kolor PSA PIDC (only color)
PSA (Gold Medal and 3 HM Ribbons)
GPU (1 HM Ribbon)
Serbia PHOTO (Gold, Silver, Bronze medal, 4 HM Ribbons and 4 Salon e-Diplomas)

9) Slobodna Monohrom PSA PIDM (only monochrome)
PSA (Gold Medal and 3 HM Ribbons)
Serbia PHOTO (Gold, Silver, Bronze medal, 4 HM Ribbons and 4 Salon e-Diplomas )

Načini plaćanja
Finansijsko učešće – kotizacija, se može uplatiti preko dinarskog računa za učesnike iz Srbije. Putem deviznog računa, Western Union-a i PayPal-a za učesnike iz inostranstva
 
Prijem radova
Svaki učesnik može da pošalje maksimalno 4 fotografije za svaku temu (do 36 fotografija ukupno u 9 tema).
Fotografije se primaju isključivo u elektronskoj formi.
Format fotografije: JPG
Dimenzije fotografije: maksimalna dimenzija duže strane 1920 px, rezolucija 300 dpi.
Kompresija fajla treba da bude između 7 i 12.
Veličina poslatih fotografija ne sme prelaziti 2Mb.
 
Imenovanje fajlova
Nema posebnih zahteva za ime fajla osim korišćenja engleskog jezika, samo slovni karakteri (a – z) su dozvoljeni.
Ime fajla treba da odgovara imenu fotografije i ne sme prelaziti 25 slovnih karaktera.
 
Prijava
Autori moraju da popune elektronsku prijavu.
 
Slanje fotografija
Fotografije za digitalne teme se podižu na sajt organizatora: www.srbijafoto.rs
 
Dostava rezultata
Svi autori će dobiti rezultate žiriranja vezane za svoje fotografije e-mailom.
Rezultati izložbe će biti objavljeni na sajtu organizatora.
 
Katalog
Svi učesnici će dobiti mogućnost za preuzimanje kvalitetno priređene PDF publikacije u vidu kataloga sa reprodukovanim nagrađenim i odredjenim brojem primljenih fotografija po izboru organizatora izložbe, bez plaćanja nadoknade za autorski honorar. Organizator će sa posebnom pažnjom tretirati svaki email, nagradu ili katalog. Organizator ne preuzima ogrovornost za evenualna oštećenja ili gubitak bilo kakve poštanske pošiljke.