Treći Internacionalni Salon Senka 2016

1. Organizator
Srbija FOTO, Beograd, Republika Srbija

2. Učešće
Salon je otvoren za sve fotografe iz Srbije i sveta

3. Patronati
Realizuje se u skladu sa propisima:
FIAP (Fédération Internationale de l´Art Photographique) 2016/235
PSA (Photographic Society of America) 2016-187 PID – PPD Recognition
RPS (Royal Photographic Society) 2016/56
GPU (Global Photographic Union) L160020-M6G

4. Teme
a) Senka (u boji ili monohrom)
b) Makro (u boji ili monohrom)
c) Pejzaž (u boji ili monohrom)
d) Portret (u boji ili monohrom)
e) Slobodna kolor PRINT
f) Slobodna monohrom PRINT

5. Žiri
Nenad Nikolic, AFIAP, AGPU, Serbia
Vladimir Jovanovski – RISF1, UPI CR3, Macedonia
Ljiljana Vrzic, AGPU, Serbia

6. Nagrade
Žiri će dodeliti ukupno 108 nagrada + FIAP plavu značku za najuspešnijeg učesnika – najveći broj primljenih fotografija u svim temama i GRAND PRIX nagradu Srbija FOTO Salona za najbolju fotografiju.
a) Senka (u boji i monohrom)
FIAP (Zlatna medalja i 2 Pohvale)
PSA (Zlatna medalja i 2 Pohvale)
RPS (Zlatna medalja i 1 Pohvala)
GPU (Zlatna medalja i 2 Pohvale)
Srbija FOTO (Zlatna, Srebrna, Bronzana medalja i 4 Pohvale)
Ukupno 18 nagrada u ovoj temi

b) Makro (u boji i monohrom)
FIAP (Zlatna medalja i 2 Pohvale)
PSA (Zlatna medalja i 2 Pohvale)
RPS (Zlatna medalja i 1 Pohvala)
GPU (Zlatna medalja i 2 Pohvale)
Srbija FOTO (Zlatna, Srebrna, Bronzana medalja i 4 Pohvale)
Ukupno 18 nagrada u ovoj temi

c) Pejzaž (u boji i monohrom)
FIAP (Zlatna medalja i 2 Pohvale)
PSA (Zlatna medalja i 1 Pohvala)
RPS (Zlatna medalja i 1 Pohvala)
GPU (Zlatna medalja i 2 Pohvale)
Serbia PHOTO (Zlatna, Srebrna, Bronzana medalja i 4 Pohvala)
Ukupno 17 nagrada u ovoj temi

d) Portret (u boji i monohrom)
FIAP (Zlatna medalja i 2 Pohvale)
PSA (Zlatna medalja i 1 Pohvala)
RPS (Zlatna medalja i 1 Pohvala)
GPU (Zlatna medalja i 2 Pohvale)
Srbija FOTO (Zlatna, Srebrna, Bronzana medalja i 4 Pohvala)
Ukupno 17 nagrada u ovoj temi

e) Slobodna Kolor PRINT
FIAP (Zlatna medalja i 2 Pohvale)
PSA (Zlatna medalja i 3 Pohvale)
RPS (Zlatna medalja i 1 Pohvala)
GPU (Srebrna medalja i 2 Pohvale)
Srbija FOTO (Zlatna, Srebrna, Bronzana medalja i 4 Pohvale)
Ukupno 19 nagrada u ovoj temi

f) Slobodna Monohrom PRINT
FIAP (Zlatna medalja i 2 Pohvale)
PSA (Zlatna medalja i 3 Pohvale)
RPS (Zlatna medalja i 1 Pohvala)
GPU (Zlatna medalja i 2 Pohvale)
Srbija FOTO (Zlatna, Srebrna, Bronzana medalja i 4 Pohvale)
Ukupno 19 nagrada u ovoj temi

Žiri zadržava pravo da dodeli dodatne nagrade.
Učesnik može da primi jednu nagradu po temi.
Odluka žirija je konačna i neopoziva, bez prava na žalbu učesnika.

7. Prijem radova
Format fotografija u digitalnim temama:
Svaki učesnik može da pošalje maksimalno 4 fotografije za svaku temu (do 24 fotografija ukupno u 6 tema).
Fotografije se primaju isključivo u elektronskoj formi. Za print teme je obavezano podizanje elektronske forme na sajt, iako se šalju se papirni printovi.
Format fotografije: JPG, 300 dpi.
Dimenzije fotografije: maksimalna dimenzija duže strane 1920px, rezolucija
Kompresija fajla treba da bude između 7 i 12.
Veličina poslatih fotografija ne sme prelaziti 2Mb.

Format fotografija u print temama:
Postoje dve print teme, Slobodna Monohrom i Slobodna kolor.
Učesnik je obavezan da fotografije čije printove šalje na konkurs, podigne na sajt i u digitalnoj formi. Učesnik može da pošalje do 4 fotografije po svakoj temi (maksimum 8 fotografija za 2 print teme)
Napomena: printane fotografije se primaju isključivo bez paspartua.
Autori mogu poslati svoje printove maksimalne veličine 30cm x 40cm.
Minimalna dozvoljena veličina za fotografiju je 20cm x 30cm.
Printovi koji prelaze ove dimenzije neće biti žirirani, niti vraćeni autorima.

Paketi sa fotografijama moraju biti jasno označeni sa spoljne strane sa sledećim tekstom:
Fotografije isključivo za izložbu : nemaju komercijalnu vrednost
Svaka fotografija mora imati jedinstveni naziv, koji ne sme sadržati slovne znake osim engleskog alfabeta. Pristigle fotografije moraju biti originalno autorsko delo.
Na poleđini svake fotografije mora da bude zapisano:
– ime i prezime autora
– adresa autora
naziv teme
– naziv fotografije
– broj fotografije i ukupan broj fotografija (na primer “1/4”, “2/4”,…) za svaku temu.
Podaci ne smeju biti napisani na prednjoj strani fotografije. Poziciju zapisa ovih podataka određuje položaj samog printa. Ovi podaci moraju biti istovetni sa podacima koji se popunjavaju u aplikacionom formularu na sajtu. U slučaju neslaganja, rad će biti diskvalifikovan.

Napomena: ukoliko se ista fotografija pojavi u temi kolor i monohromatskoj, obe će biti diskvalifikovane.

8. Imenovanje fotografija
Ime fajla mora biti isto kao i ime fotografije
Imena fajlova moraju koristiti isključivo engleski alfabet i samo slovni karakteri (a – z) su dozvoljeni.
Primer: Sunrise.jpg ili Zalazak sunca.jpg
Ime fajla ne sme prelaziti 25 slovnih karaktera.

9. Prijava
Autori moraju da popune elektronsku prijavu.

10. Slanje fotografija

Slanje digitalnih fotografija
Fotografije za digitalne teme se podižu na sajt organizatora:
www.srbijafoto.rs

Slanje printova
Podizanje digitalne forme printova na sajt je obavezno.
Pakete sa printovima možete poslati na poštansku adresu:
Ljiljana Vrzić, Stanoja Glavaša 13 / 48, 11000 Beograd, Srbija.
Printovi moraju stići najkasnije do 14. septembra 2016. godine.
Samo radovi koji stignu na ovu adresu u navedenom roku će biti žirirani.
Organizator zadržava pravo da besplatno reprodukuje pristigli materijal u cilju publikacije ili medijskog prikazivanja vezanog za izložbu. To uključuje i prikaz fotografija male rezolucije koje se objavljuju u prilozima na web sajtu.

Napomena:
Ukoliko nekoliko osoba žele da dele jedan paket zbog ekonomičnosti u vezi poštanskih troškova, to je moguće i mora biti organizovano od strane jednog od učesnika koji šalje paket.

11. Finansijsko učešće – kotizacija

Kotizacija za sve teme (6 tema)
Za sve teme za učesnike iz Srbije kotizacija iznosi 3000 dinara

Kotizacija samo za digitalne teme (4 teme)
Za učesnike iz Srbije 1500 dinara.
Kotizacija za digitalne teme je jedinstvena bez obzira na koliko tema se učesnik prijavio.

Kotizacija samo za print teme (2 teme)
Za učesnike iz Srbije 1500 dinara.
Kotizacija za print teme je jedinstvena bez obzira na koliko tema se učesnik prijavio.

12. Vraćanje paketa poštom
Učesnici iz Srbije plaćaju troškove opremanja, pakovanja i slanja fotografija u iznosu 1000 dinara. Cena vraćanja grupnih paketa je srazmerna težini paketa, u tom slučaju se obratite organizatoru za cenu.
Važna napomena:
Originalno pakovanje će biti upotrebljeno za vraćanje fotografija, pa molimo učesnike koji žele da im fotografije budu vraćene, da adekvatno osiguraju pakete kako bi isti mogli biti upotrebljeni za vraćanje fotografija. Ukoliko to ne bude slučaj, nismo u obavezi da fotografije vratimo.

13. Moguće oštećenje i gubitak paketa
Organizator će pakete od trenutka prijema veoma pažljivo tretirati, ali neće snositi odgovornost za gubitak ili oštećenje prilikom transporta.

14. Načini plaćanja
Finansijsko učešće – kotizacija, se može uplatiti preko dinarskog računa za učesnike iz Srbije. Putem PayPal-a, Western Union-a i deviznog računa za učesnike iz inostranstva.
Učesnici koji žele da pošalju kotizaciju u paketu sa printovima mogu to učiniti na sopstvenu odgovornost (savetujemo preporučenu pošiljku).
Radovi autora koji ne uplate navedeni iznos kotizacije neće biti žirirani.

15. Kalendar izložbe
Prijem fotografija do 14. septembra 2016.
Žiriranje od 24. – 28. septembra 2016.
Rezultati žiriranja 08. oktobar 2016.
Izložba i digitalne projekcije 14. i 16. novembar 2016.
Dostava kataloga, nagrada i pohvala 12. decembar 2016.

16. Dostava rezultata
Svi autori će dobiti rezultate žiriranja vezane za svoje fotografije e-mailom.
Rezultati izložbe će biti objavljeni na sajtu organizatora.

17. Katalog
Svi učesnici će dobiti kvalitetno odštampanu publikaciju u vidu kataloga sa reprodukovanim nagrađenim i odredjenim brojem primljenih fotografija po izboru organizatora izložbe, bez plaćanja nadoknade za autorski honorar.

18. Informacije i kontakt
Za više informacija molimo kontaktirajte nas na e-mail adresu:
info@srbijafoto.rs