6. Internacionalni Salon Senka 2019

1. Organizator
Srbija FOTO, Beograd, Srbija

2. Učešće
Salon je otvoren za sve fotografe iz Srbije i sveta

3. Patronati
Realizuje se u skladu sa propisima:

PSA (Photographic Society of America) 2019-336
GPU (Global Photographic Union) L190107
IAAP (International Association of Art Photographers) 2019/43
MoL (Photo Association Master of Light) 2019/40

4. Teme

1. Ulica (color/monochrome) PID color class
2. Portret (color/monochrome) PID color class
3. Makro (color/monochrome) PID color class
4. Senka (color/monochrome) PID color class
5. Slobodna Kolor PID color class
6. Slobodna Monohrom PID monochrome class
7. Priroda (color/monochrome) ND color class
8. Ptice (color/monochrome) ND color class
9. Cveće (color/monochrome) ND color class
10. Putovanje (color/monochrome) PTD color class
11. Fotožurnalizam (color/monochrome) PJD color class
12. Dete (color/monochrome) PJD color class

5. Finansijsko učešće – kotizacija
Kotizacija za bilo koje 4 teme kotizacija iznosi 1500 dinara
Kotizacija za bilo kojih 8 tema kotizacija iznosi 2500 dinara
Kotizacija za sve teme 12 tema iznosi 3000 dinara

6. Načini plaćanja
Finansijsko učešće – kotizacija, se može uplatiti preko dinarskog računa za učesnike iz Srbije. Putem deviznog računa, Western Union-a i PayPal-a za učesnike iz inostranstva

7. Žiri

1. Tse Kwok Kei Daniel, GMUPHK, MPSA2, EFIAP/s, GPU CR3, Hong Kong
2. Pedro Luis Ajuriaguerra Saiz, EFIAP/s, MCEF/p, Spain
3. Borislav Milovanovic, EFIAP/g, EPSA, GPU CR3, Serbia

8. Nagrade
Žiri će dodeliti više od 260 nagrada + GRAND PRIX nagradu (najbolja fotografija Salona) + 12 Specijalnih Nagrada  po izboru Predsednika Salona:

1) Ulica (kolor/monohrom)
PSA (Zlatna, Srebrna, Bronzana medalja i 2 Pohvale)
GPU (Zlatna Medalja)
IAAP (Zlatna Medalja)
MoL (Zlatna Medalja)
Srbija FOTO (Zlatna, Srebrna, Bronzana medalja i 6 Pohvala)

2) Portret (kolor/monohrom)
PSA (Zlatna, Srebrna, Bronzana medalja i 2 Pohvale)
GPU (Srebrna medalja)
IAAP (Srebrna Medalja)
MoL  (Srebrna Medalja)
Srbija FOTO (Zlatna, Srebrna, Bronzana medalja i 6 Pohvala)

3) Makro (kolor/monohrom)
PSA (Zlatna, Srebrna, Bronzana medalja i 2 Pohvale)
GPU (1 Pohvala)
IAAP (Bronzana Medalja)
MoL  (Bronzana Medalja)
Srbija FOTO (Zlatna, Srebrna, Bronzana medalja i 6 Pohvala)

4) Senka (kolor/monohrom)
PSA (Zlatna, Srebrna, Bronzana medalja i 2 Pohvale)
GPU (1 Pohvala)
IAAP (1 HM Ribbon)
MoL (1 Pohvala)
Srbija FOTO (Zlatna, Srebrna, Bronzana medalja i 6 Pohvala)

5) Open Color
PSA (Zlatna, Srebrna, Bronzana medalja i 2 Pohvale)
GPU (1 Pohvala)
IAAP (1 Pohvala)
MoL (1 Pohvala)
Srbija FOTO (Zlatna, Srebrna, Bronzana medalja i 6 Pohvala)

6) Open Monochrome
PSA (Zlatna, Srebrna, Bronzana medalja i 2 Pohvale)
GPU (1 Pohvala)
IAAP (1 Pohvala)
MoL (1 Pohvala)
Srbija FOTO (Zlatna, Srebrna, Bronzana medalja i 6 Pohvala)

7) Nature (kolor/monohrom)
PSA (Zlatna, Srebrna, Bronzana medalja i 2 Pohvale)
GPU (Gold Medal)
IAAP (1 Pohvala)
MoL (1 Pohvala)
Srbija FOTO (Zlatna, Srebrna, Bronzana medalja i 6 Pohvala)

8) Birds (kolor/monohrom)
PSA (Zlatna, Srebrna, Bronzana medalja i 2 Pohvale)
GPU (1 Pohvala)
MoL  (1 Pohvala)
Srbija FOTO (Zlatna, Srebrna, Bronzana medalja i 6 Pohvala)

9) Flowers (kolor/monohrom)
PSA (Zlatna, Srebrna, Bronzana medalja i 2 Pohvale)
GPU (1 Pohvala)
MoL (1 Pohvala)
Srbija FOTO (Zlatna, Srebrna, Bronzana medalja i 6 Pohvala)

10) Travel (kolor/monohrom)
PSA (Zlatna, Srebrna, Bronzana medalja i 2 Pohvale)
GPU (1 Pohvala)
IAAP (1 Pohvala)
MoL (1 Pohvala)
Srbija FOTO (Zlatna, Srebrna, Bronzana medalja i 6 Pohvala)

11) Photojournalism (kolor/monohrom)
PSA (Zlatna, Srebrna, Bronzana medalja i 2 Pohvale)
GPU (Bronze medal)
IAAP (1 Pohvala)
MoL (1 Pohvala)
Srbija FOTO (Zlatna, Srebrna, Bronzana medalja i 6 Pohvala)

12) Child (kolor/monohrom)
PSA (Zlatna, Srebrna, Bronzana medalja i 2 Pohvale)
GPU (1 Pohvala)
MoL (1 Pohvala)
Srbija FOTO (Zlatna, Srebrna, Bronzana medalja i 6 Pohvala)

9. Prijem radova
Svaki učesnik može da pošalje maksimalno 4 fotografije za svaku temu (do 48 fotografija ukupno u 12 tema).
Fotografije se primaju isključivo u elektronskoj formi.
Format fotografije: JPG
Dimenzije fotografije: maksimalna dimenzija duže strane 1920 px, rezolucija 300 dpi.
Kompresija fajla treba da bude između 7 i 12.
Veličina poslatih fotografija ne sme prelaziti 2Mb.

10. Imenovanje fajlova
Nema posebnih zahteva za ime fajla osim korišćenja engleskog jezika, samo slovni karakteri (a – z) su dozvoljeni.
Ime fajla treba da odgovara imenu fotografije i ne sme prelaziti 25 slovnih karaktera.

11.  Prijava
Autori moraju da popune elektronsku prijavu.

12. Slanje fotografija
Fotografije za digitalne teme se podižu na sajt organizatora: www.srbijafoto.rs

13. Kalendar izložbe
Prijem fotografija do 12. septembra 2019.
Žiriranje od 22. septembar – 26. oktobar 2019.
Rezultati žiriranja 06. oktobar 2019.
Digitalne projekcije 12. i 14. novembar 2019.
Dostava kataloga, nagrada i pohvala 10. decembar 2018.

14. Dostava rezultata
Svi autori će dobiti rezultate žiriranja vezane za svoje fotografije e-mailom.
Rezultati izložbe će biti objavljeni na sajtu organizatora.

15. Katalog
Svi učesnici će dobiti mogućnost za preuzimanje kvalitetno priređene PDF publikacije u vidu kataloga sa reprodukovanim nagrađenim i odredjenim brojem primljenih fotografija po izboru organizatora izložbe, bez plaćanja nadoknade za autorski honorar. Organizator će sa posebnom pažnjom tretirati svaki email nagradu ili katalog. Organizator ne preuzima ogrovornost za evenualna oštećenja ili gubitak bilo kakve poštanske pošiljke.

16. Informacije i kontakt
Za više informacija molimo kontaktirajte nas na e-mail adresu:
info@srbijafoto.rs
Predsednik Salona
Ljiljana Vrzić, e-mail: ljiljana@srbijafoto.rs