Treći Internacionalni Salon Singidunum 2017

1. Organizator
Srbija FOTO, Beograd, Republika Srbija

2. Učešće
Salon je otvoren za sve fotografe iz Srbije i sveta

3. Patronati
Realizuje se u skladu sa propisima:
PSA (Photographic Society of America) 2017-035
IAAP (International Association of Art Photographers) 2016/007
GPU (Global Photographic Union) L170039

4. Teme
1. Ulica (color/monochrome) PID color class
2. Portret (color/monochrome) PID color class
3. Makro (color/monochrome) PID color class
4. Kreativna (color/monochrome) PID color class
5. Slobodna Kolor PID color class
6. Slobodna Monohrom PID monochrome class
7. Priroda (color/monochrome) ND color class
8. Ptice (color/monochrome) ND color class
9. Cveće (color/monochrome) ND color class
10. Putovanje (color/monochrome) PTD color class
11. Fotožurnalizam (color/monochrome) PJD color class
12. Sport (color/monochrome) PJD color class

5. Finansijsko učešće – kotizacija
Kotizacija za bilo koje 4 teme kotizacija iznosi 1500 dinara
Kotizacija za bilo kojih 8 tema kotizacija iznosi 2500 dinara
Kotizacija za sve teme – 12 tema iznosi 3000 dinara

6. Načini plaćanja
Finansijsko učešće – kotizacija, se može uplatiti preko dinarskog računa za učesnike iz Srbije. Putem deviznog računa, Western Union-a i PayPal-a za učesnike iz inostranstva

7. Žiri
1. Vladimir Jovanovski, PPSA, RISF4, GPUCR3, Makedonia
2. Nenad Nikolić, AFIAP, Aphrodite GPU, Srbija
3. Aleksandar Cijanović,  Master Akademije primenjenih umentnosti, Srbija

8. Nagrade
Žiri će dodeliti više od 200 nagrada + GRAND PRIX nagradu za najbolju fotografiju Salona + Specijalna Pohvala  po izboru Predsednika Salona:

1) Ulica (kolor/monohrom)
PSA (Zlatna, Srebrna, Bronzana medalja i 2 Pohvale)
IAAP (Zlatna i 1 Pohvala)
GPU (Zlatna medalja)
Srbija FOTO (Zlatna, Srebrna, Bronzana medalja i 6 Pohvala)
2) Portret (kolor/monohrom)
PSA (Zlatna, Srebrna, Bronzana medalja i 2 Pohvale)
IAAP (Srebrna i 1 Pohvala)
GPU (1 Pohvala)
Srbija FOTO (Zlatna, Srebrna, Bronzana medalja i 6 Pohvala)
3) Makro (kolor/monohrom)
PSA (Zlatna, Srebrna, Bronzana medalja i 2 Pohvale)
IAAP (Bronzana i 1 Pohvala)
GPU (1 Pohvala)
Srbija FOTO (Zlatna, Srebrna, Bronzana medalja i 6 Pohvala)
4)  Kreativna (kolor/monohrom)
PSA (Zlatna, Srebrna, Bronzana medalja i 2 Pohvale)
IAAP (3 Pohvale)
Srbija FOTO (Zlatna, Srebrna, Bronzana medalja i 6 Pohvala)
5) Slobodna Kolor
PSA (Zlatna, Srebrna, Bronzana medalja i 2 Pohvale)
IAAP (Zlatna i 1 Pohvala)
Srbija FOTO (Zlatna, Srebrna, Bronzana medalja i 6 Pohvala)
6) Slobodna Monohrom
PSA (Zlatna, Srebrna, Bronzana medalja i 2 Pohvale)
IAAP (Srebrna i 1 Pohvala)
Srbija FOTO (Zlatna, Srebrna, Bronzana medalja i 6 Pohvala)
7) Priroda (kolor/monohrom)
PSA (Zlatna, Srebrna, Bronzana medalja i 2 Pohvale)
IAAP (Bronzana i 1 Pohvala)
Srbija FOTO (Zlatna, Srebrna, Bronzana medalja i 6 Pohvala)
8) Ptice (kolor/monohrom)
PSA (Zlatna, Srebrna, Bronzana medalja i 2 Pohvale)
IAAP (3 Pohvale)
Srbija FOTO (Zlatna, Srebrna, Bronzana medalja i 6 Pohvala)
9) Cveće (kolor/monohrom)
PSA (Zlatna, Srebrna, Bronzana medalja i 2 Pohvale)
IAAP (Zlatna i 1 Pohvala)
Srbija FOTO (Zlatna, Srebrna, Bronzana medalja i 6 Pohvala)
10) Putovanje (kolor/monohrom)
PSA (Zlatna, Srebrna, Bronzana medalja i 3 Pohvale)
IAAP (Srebrna i 1 Pohvala)
Srbija FOTO (Zlatna, Srebrna, Bronzana medalja i 6 Pohvala)
11) Fotožurnalizam (kolor/monohrom)
PSA (Zlatna, Srebrna, Bronzana medalja i 2 Pohvale)
IAAP (Bronzana i 1 Pohvala)
Srbija FOTO (Zlatna, Srebrna, Bronzana medalja i 6 Pohvala)
12) Sport (kolor/monohrom)
PSA (Zlatna, Srebrna, Bronzana medalja i 1 Pohvala)
IAAP (3 Pohvale)
Srbija FOTO (Zlatna, Srebrna, Bronzana medalja i 6 Pohvala)

9. Prijem radova
Svaki učesnik može da pošalje maksimalno 4 fotografije za svaku temu (do 48 fotografija ukupno u 12 tema).
Fotografije se primaju isključivo u elektronskoj formi.
Format fotografije: JPG
Dimenzije fotografije: maksimalna dimenzija duže strane 1920 px, rezolucija 300 dpi.
Kompresija fajla treba da bude između 7 i 12.
Veličina poslatih fotografija ne sme prelaziti 2Mb.

10. Imenovanje fajlova
Nema posebnih zahteva za ime fajla osim korišćenja engleskog jezika, samo slovni karakteri (a – z) su dozvoljeni.
Ime fajla treba da odgovara imenu fotografije i ne sme prelaziti 25 slovnih karaktera.

11.  Prijava
Autori moraju da popune elektronsku prijavu.

12. Slanje fotografija
Fotografije za digitalne teme se podižu na sajt organizatora: www.srbijafoto.rs

13. Kalendar izložbe
Prijem fotografija do 30. januara 2017.
Žiriranje od 09. – 13. februara 2017.
Rezultati žiriranja 23. februar 2017.
Digitalne projekcije 29. i 31. mart 2017.
Dostava kataloga, nagrada i pohvala 30. april 2017.

14. Dostava rezultata
Svi autori će dobiti rezultate žiriranja vezane za svoje fotografije e-mailom.
Rezultati izložbe će biti objavljeni na sajtu organizatora.

15. Katalog
Svi učesnici će dobiti mogućnost za preuzimanje kvalitetno priređene PDF publikacije u vidu kataloga sa reprodukovanim nagrađenim i odredjenim brojem primljenih fotografija po izboru organizatora izložbe, bez plaćanja nadoknade za autorski honorar.

16. Informacije i kontakt
Za više informacija molimo kontaktirajte nas na e-mail adresu:
info@srbijafoto.rs
Predsednik Salona
Ljiljana Vrzić, e-mail: ljiljana@srbijafoto.rs