Salon Senka 2014

Prvi Internacionalni Salon “Senka 2014”


1. Organizator
Srbija FOTO, Beograd, Republika Srbija

2. Učešće
Salon je otvoren za sve fotografe iz Srbije i sveta

3. Patronati
Realizuje se u skladu sa propisima:

FSS (Foto Savez Srbije)
FIAP (Fédération Internationale de l´Art Photographique)
PSA (Photographic Society of America)
UPI (United Photographers International)

4. Teme
a) Senka (u boji ili monohrom)
b) Crveno (u boji ili monohrom)
c) Slobodna (kolor)
d) Slobodna (monohrom)

5. Žiri
Fotografije će ocenjivati stručni žiri u sastavu:
Branislav Strugar, MF FSS, ULUPUDS – Beograd, Srbija
Igor Rosina, FAMU Akademija Primenjenih Umetnosti u Pragu, Urednik časopisa “Digitalna Kamera – Celje, Slovenija
Borislav Milovanović, F1 FSS, AFIAP, Komesar za vezu sa FIAP – Bor, Srbija
Rezervni član žirija: Nenad Nikolić, F1 FSS, AFIAP – Beograd, Srbija
Delegat FSS: Božidar Vitas, KM FSS, AFIAP – Beograd, Srbija

6. Nagrade
Žiri će dodeliti ukupno 100 nagrada,

FIAP plavu značku za najuspešnijeg učesnika (najveći broj primljenih fotografija u svim temama).

Po izboru organizatora, biće dodeljen Najmanji i najnapredniji okidač za fotoaparat na svetu – u- Trigger  detaljnije

a) Senka (u boji ili monohrom)
FIAP (Zlatna, Srebrna, Bronzana i 6 pohvala)
PSA (Zlatna, Srebrna, Bronzana i 3 pohvale)
UPI (Zlatna i 2 pohvale)
FSS (Zlatna, Srebrna, Bronzana i 3 pohvale)
Srbija FOTO SALON (Zlatna, Srebrna, Bronzana i 6 pohvala)
Ukupno 33 nagrada.
b) Crveno (u boji ili monohrom)
FIAP (Zlatna i 2 pohvale)
PSA (Zlatna)
UPI (Zlatna, Srebrna i Bronzana i 6 pohvala)
FSS (Zlatna i pohvala)
Srbija FOTO SALON (Zlatna, Srebrna, Bronzana i 6 pohvala)
Ukupno 24 nagrada.
c) Slobodna (u boji)
FIAP (Zlatna i 2 pohvale)
PSA (Zlatna i 3 pohvale)
UPI (Zlatna i 2 pohvale)
FSS (Zlatna i pohvala)
Srbija FOTO SALON (Zlatna, Srebrna, Bronzana i 6 pohvala)
Ukupno 21 nagrada.
d) Slobodna (monohrom)
FIAP (Zlatna i 2 pohvale)
PSA (Zlatna i 3 pohvale)
UPI (Zlatna i 2 pohvale)
FSS (Zlatna i pohvala)
Srbija FOTO SALON (Zlatna, Srebrna, Bronzana i 6 pohvala)
Ukupno 21 nagrada.

Žiri zadržava pravo da dodeli dodatne nagrade.
Učesnik može da primi jednu nagradu po temi.
Odluka žirija je konačna i neopoziva, bez prava na žalbu učesnika.

7. Broj i veličina fotografija
Broj i veličina fotografijaSvaki učesnik može da pošalje maksimalno 4 fotografije za svaku temu (do 16 fotografija ukupno).
Fotografije se primaju isključivo u elektronskoj formi.
Format fotografije: JPG
Dimenzije fotografije: maksimalna dimenzija duže strane 1920 px, rezolucija
300 dpi.
Kompresija fajla treba da bude između 7 i 12.
Veličina poslatih fotografija ne sme prelaziti 2Mb.

8. Imenovanje fotografija
Nema posebnih zahteva za ime fajla osim korišćenja engleskog jezika, samo slovni karakteri (a – z).
Ime fajla treba da odgovara imenu fotografije i ne sme prelaziti 25 karaktera.

9. Prijava
Autori moraju da popune elektronsku prijavu.

10. Slanje fotografija
Fotografije se direktno šalju (upload) na sajt organizatora:
www.srbijafoto.rs

11. Finansijsko učešće – kotizacija
Finansijsko učešće – kotizacija, je obavezna za svakog učesnike izložbe i iznosi 20€ (25$)
Za članove Foto Saveza Srbije kotizacija iznosi 1.000 dinara
Za ostale učesnike iz Srbije 1.200 dinara
Iznos kotizacije obuhvata sve četiri teme

12. Načini plaćanja
Finansijsko učešće – kotizacija, se može uplatiti preko dinarskog računa za učesnike iz Srbije. ovde
Putem deviznog računa, Western Union-a i PayPal-a za učesnike iz inostranstva.
Radovi autora koji ne uplate naveden iznos kotizacije neće biti žirirani.

13. Kalendar izložbe
Prijem fotografija do 14. septembra 2014.
Žiriranje  24-28. septembar 2014.
Rezultati žiriranja 08. oktobar 2014.
Digitalne projekcije 14. i 16. novembar 2014.
Dostava kataloga, nagrada i pohvala 12. decembar 2014.

14. Dostava rezultata
Svi autori će dobiti rezultate žiriranja e-mailom gde mogu videti sve primljene i nagradjene fotografije.
Rezultati izložbe će biti objavljeni na sajtu www.srbijafoto.rs

15. Katalog
Svi učesnici će dobiti kvalitetno odštampanu publikaciju u vidu kataloga sa reprodukovanim nagrađenim i odredjenim brojem primljenih fotografija po izboru organizatora izložbe, bez plaćanja nadoknade za autorski honorar.

16. Informacije i kontakt
Za više informacija molimo kontaktirajte nas na e-mail adresu:
info@srbijafoto.rs

Predsednik Salona
Ljiljana Vrzić, e-mail: ljiljana@srbijafoto.rs