9. Singidunum 2024

Organizator
Srbija FOTO, Beograd, Republika Srbija
Salon je otvoren za sve fotografe iz Srbije i sveta

Čermen: Ljiljana Vrzic

email adresa: srbijafoto2013@gmail.com

Link za izložbu https://srbijafoto.rs/en/

2. Patronati
Realizuje se u skladu sa propisima:
PSA (Photographic Society of America) 2024-1014
GPU (Global Photographic Union) L240006

3. Teme
1. Priroda (Color or Monochrome) (PSA ND, GPU)
2. Putovanje (Color or Monochrome) (PSA PTD, GPU)
3. Ulica (Only Color) (PSA PIDC, GPU)
4. Senka (Only Monochrome) (PSA PIDM, GPU)
5. Lice i Telo (Only Color) (PSA PIDC, GPU)
6. Fotožurnalizam (Color or Monochrome) (PSA PJD, GPU)
7. Ptice (Color or Monochrome) (PSA ND, GPU)
8. Slobodna Kolor (Only Color) (PSA PIDC, GPU)
9. Slobodna Monohrome (Only Monochrome) (PSA PIDM, GPU)

4. Finansijsko učešće – kotizacija
Kotizacija za bilo koje 3 teme iznosi 1500 dinara
Kotizacija za bilo kojih 6 tema iznosi 1800 dinara
Kotizacija za svih 9 tema iznosi 2200 dinara

5. Načini plaćanja
Finansijsko učešće – kotizacija, se može uplatiti preko dinarskog računa za učesnike iz Srbije. Putem deviznog računa, Western Union-a i PayPal-a za učesnike iz inostranstva

6. Žiri
1. Lajos Nagy, GMPSA, EFIAP/d3, MAAFR, GPU CR5 VIP3, Romania

2. Mohammed Arfan Asif, EFIAP/d3, MPSA, FPSA, FRPS, United Arab Emirates

3. Nenad Nikolic, AFIAP, QPSA, Aphrodite GPU, GMABRP, Serbia

7. Nagrade

1) Priroda (color/monochrome) ND

PSA Gold Medal

GPU Gold Medal

Serbia PHOTO 2 Gold, 2 Silver, 2 Bronze medals

PSA 3 HM Ribbons

Serbia PHOTO 10 e-Diplomas

2) Foto putovanje (color/monochrome) PTD

PSA Gold Medal

PSA 3 HM Ribbons

Serbia PHOTO 2 Gold, 2 Silver, 2 Bronze medals

GPU 1 HM Ribbon

Serbia PHOTO 10 e-Diplomas

3) Ulica (only color) PIDC

PSA Gold Medal

Serbia PHOTO 2 Gold, 2 Silver, 2 Bronze medals

PSA 3 HM Ribbons

GPU 1 HM Ribbon

Serbia PHOTO 10 e-Diplomas

4) Senka (only monochrome) PIDM

PSA Gold Medal

Serbia PHOTO 2 Gold, 2 Silver, 2 Bronze medals

PSA 3 HM Ribbons

Serbia PHOTO 10 e-Diplomas

5) Lice & Telo (only color) PIDC

PSA Gold Medal

Serbia PHOTO 2 Gold, 2 Silver, 2 Bronze medals

PSA 3 HM Ribbons

Serbia PHOTO 10 e-Diplomas

6) Fotožurnalizam (color/monochrome) PJD

PSA Gold Medal

Serbia PHOTO 2 Gold, 2 Silver, 2 Bronze medals

PSA 3 HM Ribbons

Serbia PHOTO 10 e-Diplomas

7) Ptice (color/monochrome) ND

PSA Gold Medal

Serbia PHOTO 2 Gold, 2 Silver, 2 Bronze medals

PSA 3 HM Ribbons

Serbia PHOTO 10 e-Diplomas

8) Slobodna kolor (only color) PIDC

PSA Gold Medal

Serbia PHOTO 2 Gold, 2 Silver, 2 Bronze medals

PSA 3 HM Ribbons

Serbia PHOTO 10 e-Diplomas

9) Slobodna Monohrom (only monochrome) PIDM

PSA Gold Medal

Serbia PHOTO 2 Gold, 2 Silver, 2 Bronze medals

PSA 3 HM Ribbons

Serbia PHOTO 10 e-Diplomas

Prijem radova

Svaki učesnik može da pošalje maksimalno 4 fotografije za svaku temu (do 36 fotografija ukupno u 9 tema).
Fotografije se primaju isključivo u elektronskoj formi.
Format fotografije: JPG
Dimenzije fotografije: maksimalna dimenzija duže strane 1920 px, rezolucija 300 dpi.
Kompresija fajla treba da bude između 7 i 12.
Veličina poslatih fotografija ne sme prelaziti 2Mb.

Imenovanje fajlova

Nema posebnih zahteva za ime fajla osim korišćenja engleskog jezika, samo slovni karakteri (a – z) su dozvoljeni.
Ime fajla treba da odgovara imenu fotografije i ne sme prelaziti 25 slovnih karaktera.

Prijava

Autori moraju da popune elektronsku prijavu.

Slanje fotografija

Fotografije za digitalne teme se podižu na sajt organizatora: www.srbijafoto.rs

Kalendar izložbe

Zatvaranje  30. January 2024.

Sudjenje: 09 – 13. February 2024.

Notifikacija: 20. February 2024.

EDAS notifikacija: 14.03.2024.

Slanje nagrada: 13.04.2024.

On-Line Galerija: 13.04.2024.

Slanje kataloga i nagrada: 13. 04. 2024.

Dostava rezultata

Svi autori će dobiti rezultate žiriranja vezane za svoje fotografije e-mailom.
Rezultati izložbe će biti objavljeni na sajtu organizatora.

Katalog

Svi učesnici će dobiti mogućnost za preuzimanje kvalitetno priređene PDF publikacije u vidu kataloga sa reprodukovanim nagrađenim i odredjenim brojem primljenih fotografija po izboru organizatora izložbe, bez plaćanja nadoknade za autorski honorar. Organizator će sa posebnom pažnjom tretirati svaki email, nagradu ili katalog. Organizator ne preuzima ogrovornost za evenualna oštećenja ili gubitak bilo kakve poštanske pošiljke.

Informacije i kontakt

Za više informacija molimo kontaktirajte nas na e-mail adresu:
srbijafoto2013@gmail.com