5 saveta u cilju boljeg fotografisanja prirode

Običan snimak pokazuje svetu šta vaša kamera vidi, ali pažljivo komponovana fotografija pokazuje svetu šta ste vi zapravo videli i osetili.
Iako kompozicija može biti složena, nekoliko osnovnih strategija nastaju prilikom fotografisanja prirode.
Ovde su pet takvih tehnika kojima postižemo kretivne fotografije prirode.

1. Vodimo oko posmatrača unutar fotografije

Sea stack , Samuel H. Boardman State Park, 1/2 sek exp. zamagljuje talas. Slikano sa Canon EOS 5D Mark III i 16-35mm f/2.8L II Canon EF sočiva f/16, ISO 50, stativ .

Jedan od najefikasnijih načina da se napravi moćna kompozicija je da se koriste vizuelni elementi koji dovode oko posmatrača u scenu. Vodeći elementi mogu biti bilo šta – linija, kriva, ili progresija oblika. Vodeće linije koje se protežu od prednjeg plana do pozadine su naročito snažan motiv za gledaoca u sceni. Na slici na levoj strani, koristio sam odlazni talas da deluje kao jedna od vodećih linija. Ostali oblici smešteni u prvom planu mogu da učini isto: vijuga može da uvede pogled do meandra kroz okvir, dok trougao oblikom ukazuje na samu kompoziciju.
Višestruki elementi mogu suptilno da podstaknu gledaoca da istraži fotografiju – od dna do vrha – vizuelna progresija je često naročito efikasna.

2. Pronađite dobar prvi plan

Los Cuernos, Tores del Paine, Nacionalni park, Patagonija, Čile: 24-70mm f/2.8 Di VC Tamron objektiv je korišćen sa polarizacionim filterom da intenzivira boje, i3 – stop ND filtera za zamućenja oblaka: 30 sekundi na f/11, ISO100.


Prvom planu se dodaje dubina, ukazivanjem na referentnu tačku, što može pojednostaviti haotične scene. Na površini mirne vode, tokom vatrenog izlaska sunca, inkorporira se vijugava linija obale. Njen oblik uokviruje refleksiju planine, poboljšava kompoziciju i dodaje potrebnu dubinu.

3. Angažovati oko obrascima koji se ponavljaju

Tarn 2, Acadia Nacionalni park, ME:A polarizator preko 100 – 400mm f/4.5-5.6L IS objektiv Canon EF je pomogao da se pojača refleksija jesenjih boja. EOS 5D Mark II, 1,3 sek na f/32, ISO 100.

Ljude prirodno privlači obrazac, kao deo naše sposobnosti i biološke potrebe da se organizuje naš haotični svet. Kada oko istražuje, ono teži da poseti svaki element koji se ponavlja. Shodno tome, fotograf može koristiti ponavljajuće oblike i boje da podstakne gledaoca da prodre u što više delova kompozicije. Vizuelno ponavljanje daje posmatraču utisak kretanja i daje kompoziciji potrebnu energiju.
 Sa druge strane, ponavljanje može takođe pomoći u stvaranju harmonije i ravnoteže, dodajući kompoziciji strukturu, stvarajići red u inače haotičnoj sceni. 
Takođe možete da kreirate fotografiju tako što je sam obrazac fokus kompozicije, kao što sam uradio sa vrckavim oblicima i flekama boje u malom ribnjaku. Manje dinamični oblici ljiljana plutaju u vodi i blede u pozadini, pružajući strukturi fotografije red u inače energičnim i haotičnim vizuelnim elemenatima.

4. Naglasite subjekat

Crveni drekavac majmun, Tambopata, Nacionalni rezervat, Peru  500mm f/4L EF 1.4k Tele sa Canon EF Ekstender III, snimano širom otvorenom blendom za postizanje male dubinske oštrine. 1 / 200 sek, ISO 800, stativ, montiran EOS 5D Mark III.

Koristite vizuelne elemente koji usmeravaju pažnju gledaoca na ono što je važno. Uramljivanje je jedan efikasan alat za pojednostavljenje i fokusiranje pažnje. Primeri granja, prozori ambara, prirodne lukovi organizuju vizuelne elemente oko subjekta. Ponekad najbolje funkcioniše ako postoji element kontrasta između okvira i subjekta.
 Još jedan način da se skrene pažnja na subjekat je pravilno korišćenje svetla: centar pažnje, ili izvesna doza osvetljenja iza subjekta, može privući gledaoca.

5. Kreiranje vizuelne energije

Lago Pehoe, Tores del Paine, Nacionalni park, Patagonija, Čile: 60 sekundi ekspozicija na f/5 stvara jako zamućenje u oblaka. Korišćen je EOS 5D Mark III i 16-35mm f/2.8L II Canon EF sočva, stativ, ISO 400.


Potražite načine da prenese osećaj energije. Koristite linije drveća čije grane dosežu različite uglove na nebu ispunjenom oblacima. Ali budite oprezni: previše energije može izgledati neuravnoteženo – klasičan primer je životinja koja izlazi iz ivica okvira ivice okvira.
Duge ekspozicije i pokretni elementi takođe mogu preneti osećaj energije. Motion Blur daje kompoziciji linije i oblike, čini je zanimljivom.

Ian Plant, 6. novembar 2013.