Arnold Newman – pionir portreta u okruženju

Arnold Newman
Arnold Newman

“Mi ne fotografišemo našim kamerama, nego našim srcima i umovima. “Arnold Newman

Arnold Abner Newman, rođen je 3. marta 1918, u New York-u,USA; Umro je 6. juna 2006. u Njujorku.

Američki fotograf, koji je specijalizovan za portrete poznatih ljudi u situacijama koje su povezane sa njihovom delatnošću. Ovaj pristup, poznat kao “portret u životnoj sredini” u velikoj meri je uticao na razvoj portretne fotografije 20.-og veka.


Newman je studirao slikarstvo na Univerzitetu u Majamiju, na Floridi od 1936. do 1938. i potom se zaposlio kao asistent u fotografskom studiju. 1941. je imao svoju prvu veliku izložbu u Njujorku. Nakon dosta godina i čestih poseta New York-u, tamo se preselio 1946. godine i otvorio sopstvenu firmu pod nazivom “Portrait Studio”.

Iako su njegovi rani portreti koncentrisani na dobro poznate umetnike, on je postepeno proširio svoje domene interesovanja i uključio poznate ljude svih vrsta zanimanja, pisce, kompozitore, političke lidere, naučnike i poslovne magnate. Oni mu obično poziraju u svom životnom prostoru ili u prostoru koji je namerno konstruisan da odražava njihov karakter. Među njegovim najpoznatijim portretima je jedan iz 1946. Igora Stravinskog kraj njegovog klavira.

Slede Maks Ernst, Alfred Stiglic, Georgia O’Keeffe, Merilin Monro, Alfried Krupp, Pablo Pikaso i Jean Cocteau. Newman objavljuje mnoge portrete u časopisima kao što su Cosmopolitan, Life, Look.

76 fotografskih portreta istaknutih Britanaca, Newman radi za National Portrait Galleriju u Londonu i objavljuje u knjizi “The Great British”, 1979. Mnogi njegovi portreti sabrani su u knjizi “One Mind’s Eye”, 1974; Faces USA, 1978., Arnold Nevman: Five Decades, 1986; Arnold Newman’s Americans, 1992; Arnold Njumen, 1999. Film o njemu “Image Makers—the Environment of Arnold Newman”, snimljen je 1977. godine. Većinu njegovog opusa je kupio George Eastman House u Rochesteru, N.Y., 1994.godine.

“Fotografija, kao što svi znamo, nije realna uopšte. To je iluzija stvarnosti sa kojom smo stvorili naš sopstveni privatni svet”. Arnold Nevman