Rekli su o fotografiji 2

Edward Weston
Edward Weston

“Konsultovati pravila kompozicije pre nego načinimo fotografiju je slično tome da konsultujemo zakon gravitacije pre odlaska u šetnju.”
Edward Weston

Susan Sontag by Annie Leibovitz
Susan Sontag by Annie Leibovitz

“Slikar konstruiše, fotograf otkriva.”
Susan Sontag, On Photography

Henri Cartier-Bresson
Henri Cartier-Bresson

“Da fotografišem: to da se na istoj liniji visure nadju glava, oko i srce.”
Henri Cartier-Bresson

Diane Arbus
Diane Arbus

“Meni je predmet fotografije uvek važniji od same fotografije.”
Diane Arbus

David Hurn
David Hurn

“Postoje dve osnovne kontrole koje fotograf zadaje – položaj i tajming. Sve ostalo su ekstenzije i periferne stvari u odnosu na to”
David Hurn

Elliot Erwitt
Elliot Erwitt

“Cela suština fotografije je da ne morate da objašnjavate rečima.”
Elliott Erwitt

Susan Meiselas
Susan Meiselas

“Kamera je izgovor da budete negde gde inače ne pripadate. To mi daje ujedno i tačku spajanja i tačku razdvajanja .”
Susan Meiselas

Peter Adams
Peter Adams

“Odlična fotografija govori o dubini osećanja, a ne o dubini oštrine polja.”
Peter Adams

David Alan Harvey
David Alan Harvey

“Ne snimajte kako izgleda, snimajte kako osećate”
David Alan Harvey

Robert Frank
Robert Frank

“Oko bi prvo trebalo da nauči da sluša pre nego li pogleda”
Robert Frank