Rekli su o fotografiji…

© Henri Cartier-Bresson
© Henri Cartier-Bresson

“Vaših prvih 10,000 fotografija su najgore.” – Henri Cartier-Bresson

© Diane Arbus
© Diane Arbus

“Slika je tajna o tajni, što ti više govori, to manje znaš.” – Diane Arbus

© Ted Grant
© Ted Grant

“Kada fotografišete ljude u boji, vi fotografišete njihovu odeću. Ali kada fotografišete ljude u crno-belom, fotografišete njihove duše!” – Ted Grant

© Neil Leifer
© Neil Leifer

“Ponekad je najjednostavnije fotogafije najteže dobiti” – Neil Leifer

© Imogen Cunningham
© Imogen Cunningham

“Koja od mojih fotografija je moja omiljena? Ona koju ću snimiti sutra “. – Imogen Cunningham

© Matt Hardy
© Matt Hardy

“Lepota se može videti u svim stvarima, viđenje i komponovanje lepote je ono što odvaja snimak od fotografije”. – Matt Hardy

© Yousuf Karsh
© Yousuf Karsh

“Gledajte i mislite pre nego pritisnete okidač. Srce i um su pravi objektivi kamere “. – Yousuf Karsh

© Ansel Adams
© Ansel Adams

“Kada reči postaju nejasne, fokusiraću se na fotografiju. Kada slike postanu nedovoljne, biću zadovoljan tišinom “. – Ansel Adams

© Ilyass Azaryouh
© Ilyass Azaryouh

“Fotografija je strast, ne hobi!” – Iliass Azariouh

© Jay Maisel
© Jay Maisel

“Ako ste napolju i fotografišete, stvari vam se dešavaju. Ako niste tamo, vi ćete samo čuti o tome”. – Jay Maisel