8. Singidunum Načini plaćanja

UPLATNICA

Kotizacija za učesnike iz Srbije
za 1-3 teme je 1500 dinara
za 4-6 teme 1800 dinara
za 7-9 teme 2200 dinara