Ole Suzskiewicz – Čista Magija

Ole Suszkiewicz

Titule:

G MPSA, MFIAP, E FIAP / d3, G PU CR-4 Hon.M.KTFIS u Poljskoj, Arnica del CFR u Italiji, FPSG u Pakistanu, SEHKCPAC u Hong Kongu, SAVIE P u SAD-u, Hon.FPSBP u Maleziji, Hon.PESG.SPC u Cipernu, Hon.FtG M u Srbiji , Hon.CPE i A.CPE u Rumuniji, GAPS u Bangladešu.


Počeo je da šalje fotografije na takmičenja pre oko 40 godina i stekao je više od 7.000 prijema, oko 1300 medalja i više od 1000 drugih nagrada. Samouk je. Počeo je sa sendvič dijapozitivima i koristi gotovo istu tehniku na svojim digitalnim slikama. Više voli eksperimentalne slike, gde može stvoriti svoju stvarnost.

Član je Danskog društva za fotografiju (SDF) u Danskoj, gde ima dve najviše titule: Hon.MSDF i MSDF / Platin.

Član je Stella Polaris Photo Group u Skandinaviji i ovde ima titulu NSMiF / Gold.

Pokušali smo rečima da dočaramo ono što nam kazuju Oleove fotografije. Nismo uspeli. Potpuno je razumljivo i zašto. To nije moguće. Moguće je samo gledati, osetiti, uživati u energiji koju ove slike nose i nesebično je predaju posmatraču.

“Umetnost mađioničara je da stvara čuda.
Ako živimo sa osećajem za čuda, naš život postaje ispunjen radošću.”
Doug Henning

Uživajte u čistoj magiji Ole Suszkiewicsz-a