Foto-putovanje divizija PSA – vodič za sudije i organizatore

Divizija foto putovanje, Januar 2020

Ovo uputstvo bi trebalo da bude uzeto u obzir od strane organizatora / predsednika izložbe, od strane predsedavajućeg za diviziju Foto putovanje, kao i od strane sudija za diviziju Foto putovanja, pre nego što krenu sa žiriranjem.

Svrha definicije divizije Foto putovanje

PSA divizija Foto putovanje zasnovana je na stvarnosti, kao i divizije Foto-žurnalizam i Priroda.
Cilj divizije PSA Foto putovanje je da se pokaže svet u svom prirodnom svetlu – onako kako zaista izgleda. Svrha divizije PSA Foto putovanje je da usmeri fotografe koji se bave FP divizijom da stvaraju fotografije koje pokazuju gledaocima kakav je zaista naÅ¡ svet, umesto da manipuliÅ¡u slikama kako bi dobili „najbolje“ fotografije. Fotografije u FP diviziji treba da budu istinit zapis scene. Divizija Foto putovanje je takođe i vodič za sudije, kako bi se osiguralo da slike koje krÅ¡e definiciju ne budu prihvaćene.

Ispod su pojedini delovi Divizije FP obojeni crveno i ilustrovani primerima i komentarima.

FP fotografija izražava karakteristične osobine i kulturu jedne zemlje u prirodnom okruženju – onako kako su nađene. Ne postoje geografska ograničenja.

 

 

 


 

 

 


U slučaju fotografije pejzaža i zgrada nije neophodno znati „gde se one nalaze“. Fotografija mora imati prepoznatljive karakteristike, tako da to mesto može prepoznati neko ko ga poseti.

 

 

 


Fotografije događaja ili aktivnosti uređenih posebno za fotografisanje, ili objekti fotografije koji su usmereni ili angažovani specijalno u svrhu fotografisanja nisu prikladni.

Ovo nije normalno ponašanje ribara. To je inscenirano u svrhu fotografisanja.

Ova podešavanja scene se mogu prepoznati kada se na izložbama prijave mnogo fotografija sa istim ili sličnim scenama / kadrovima, ili se pojavi neprirodno ponašanje ili postupci ljudi koji su prikazani na slici.

 

 


Fotografija ispod potvrđuje da je slika dečaka koji bacaju vodu postavljena tj. inscenirana.

 

 

 

 

 


Fotografije ljudi ili objekata napravljene u krupnom planu, moraju da sadrže karakteristike koje pružaju informacije o okolini gde su fotografisane.

Svrha ovog zahteva je da se eliminišu fotografije koje mogu biti napravljene u studiju, a ne u prirodnom okruženju osobe(a) koje su prikazane na slici.

 

 


Tehnike koje dodaju, premeštaju, zamenjuju ili uklanjaju bilo koji element originalne fotografije, osim izrezivanja, nisu dozvoljene.

 

 

 


Manipulisanje fotografijama uklanjanjem, premeštanjem ili dodavanjem predmeta često je teško uočiti i dokazati. Kada sudije sumnjaju u tako nešto, slučaj se mora pažljivo istražiti.

Jedina dozvoljena podešavanja su uklanjanje prašine ili digitalnog šuma, restauracija izgleda originalne scene i potpuna konverzija u crno-belu / monohrom tehniku. Ostala odstupanja, uključujući infracrvenu fotografiju, nisu dozvoljena. Sve slike moraju izgledati prirodno.


 

 

 


 

 

 


Fotografijama koje su prezasićene bojom, sa previše oštrine i ostalim fotografijama sa neprirodnim artefaktima, kao što su prejaki oreoli i vinjete, treba dati niže ocene. Fotografije rađene sa ekstremnim fiš-aj objektivima su izobličene ne deluju prirodno. Parcijalna desaturacija (eng.) fotografije ne izgleda prirodno i nije dozvoljena.

Puna FP definicija:

FP fotografija izražava karakteristične osobine i kulturu jedne zemlje u njenom prirodnom svetlu. Ne postoje geografska ograničenja. Fotografije događaja ili aktivnosti uređenih posebno za fotografisanje, ili objekti fotografije koji su usmereni ili angažovani specijalno u svrhu fotografisanja nisu prikladni.
Fotografije ljudi ili objekata napravljene u krupnom planu, moraju da sadrže karakteristike koje pružaju informacije o okolini gde su fotografisane.
Tehnike koje dodaju, premeštaju, zamenjuju ili uklanjaju bilo koji element originalne fotografije, osim izrezivanja, nisu dozvoljene.
Jedina dozvoljena podešavanja su uklanjanje prašine ili digitalnog šuma, restauracija izgleda originalne scene i potpuna konverzija u crno-belu / monohrom tehniku. Ostala odstupanja, uključujući infracrvenu fotografiju, nisu dozvoljena. Sve slike moraju izgledati prirodno.

Dodatni komentari:

Sudije FP divizije bi trebalo da sebi postave sledeća pitanja prilikom ocenjivanja svake fotografije:

1. Da li ova fotografija zadovoljava definiciju FP divizije i posebno – da li izgleda prirodno?
2. Da li je ova slika rezultat podešavanja, tj. da li je scena nesumnjivo nameštena?
3. Da li ispunjava definiciju teme ako na izložbi ima više tema (npr. pejzažne fotografije prijavljene na temu „Ljudi“ ili fotografije sa ljudima prijavljene na temi „Pejzaž“)?
4. Fotografijama koje ne zadovoljavaju definiciju FP Divizije treba da budu dodeljene niže ocene, bez obzira na njihovu fotografsku vrednost. Međutim, diskvalifikaciju treba koristiti samo u ekstremnim i nedvosmislenim slučajevima.

Za dodatne informacije obratite se Nadiji Filiagi, EPSA, standard direktoru FPD,
ptd-esd@psa-photo.org

Autor: Tom Tauber, APSA, EPSA
Asistent: Lin Maniskalko, Hon FPSA, EPSA
Sa doprinosom, odobrenjem i distribucijom FP divizije