14 tehnika foto-kompozicije koje će odmah poboljšati vaše fotografije

Korak 1 – Ne pokušavajte da budete savršeni

Važno je razumeti da ne postoji takva stvar kao što je “savršena” kompozicija. Kod umetničke forme, nećete nikada stići do tačke u kojoj ste postigli savršen snimak, ali ćete kreirati loše i dobro komponovane fotografije. Postoji mnogo elemenata u sastavu fotografije, kao što su detalji gde svaki deluje kao jednostavna smernica i pomaže vam da napravite “jaku” angažovanu fotografiju.


Photo by Snow Peak
Photo by Snow Peak

Korak 2 – Jednostavnost

Jedna od glavnih stvari koje treba razmotriti je: kako su elementi unutar kompozicije međusobno povezani i zašto ste nešto uključili ili izostavi iz kadra. Često ste u iskušenju da popunite kadar sa mnogo elemenata, ali kada je u pitanju kompozicija, bolje je da budete veoma selektivni u tome šta uključiti u kadar. Neke od najdramatičnijih fotografija imaju vrlo jednostavan ali efikasan sastav. Oko je videlo sliku, a gledalac može dalje sam da je nadograđuje.


Photo by Ewan MacNeilage
Photo by Ewan MacNeilage

Korak 3 – Pravilo trećine

Jedno od najjednostavnijih pravila kompozicije je pravilo trećine, koje je postalo veoma čest alat za amatere kao i za profesionalne fotografe. Metod podrazumeva podelu okvira na trećine, vertikalno i horizontalno, a zatim pomoću tih linija da efikasno podeli svoju sliku. Koristite linije i pomoću tački preseka pozicionirajte tačke od interesa. Ovo pravilo, iako vrlo jednostavno, radi veoma dobro kada se koristi pravilno. Na primer, u okviru pejzaža, kao i kod portreta.


Photo by nandadevieast
Photo by nandadevieast

Korak 4 – Kompozicija za pejzaž

Korišćenje kompozicije je od suštinskog značaja kada se radi sa pejzažima. Dramatičnost pejzaža postići ćete zapravo uspostavljanjem dobre kompozicije. Zapitajte se šta želite da fokusirate. Da li je to voda, planine u daljini, na horizontu, u zalasku sunca ili stena u prvom planu? Koje elemente zaista želite da naglasite vašim snimkom? Koristeći pravilo trećine, uspostavljate slojevitost fotografije, uverite se da imate efektan prednji plan, da ste u žižu fotografije postavili baš ono što vam je bio prioritet.


Photo by Simon Bray
Photo by Simon Bray

Korak 5 – Linije

Linije u okviru slike su jedan od najefikasnijih načina da se poboljša dramatičnost snimka. Horizontalne i vertikalne linije daju naročito jaku strukturu fotografiji, dok zakrivljene linije daju opušteniji osećaj. Razmislite gde svaka linija u okviru slike počinje i vodi. Često može biti veoma efikasna liniju koja vodi pogled u okvir snimka, na primer, kada se protežu uz donji ugao, kroz sliku i van ka suprotnom zadnjem uglu snimka. Putevi, reke i pruge su podesni za to kad su u pravim okolnostima.

Kada radite sa horizontalnim i vertikalnim linijama unutar svog snimka, uverite se da je objektiv pozicioniran upravno. Veoma mnogo snimaka unište blago nagnute linije.

Naravno da je moguće korišćenje naknadne obrade da se isprave te greške, ali je daleko bolje da se kroz praksu obezbedi dobro poravnat snimak.


Photo by Rob Ellis
Photo by Rob Ellis

Korak 6 – Oblici

Ako ste razumeli ulogu koju linija igra u sastavu vaše slike, moći ćete da počnete da pravilno procenjujete uticaj oblika. Pokušajte da se odvojite od gledanja kroz tražilo i razmotrite oblike svakog od elemenata u kadru. Važno je da razumete kako oblici komuniciraju jedni sa drugima. Snažne oblike kao što su trouglovi i kvadrati će biti mnogo lakše pozicionirati nego mekše kružne oblike, ali, ukoliko poštujete to kako se svaki element formira, moći ćete snažno oslikati oblike i njihove uzajamne odnose.


Photo by Chris Hiramatsu
Photo by Chris Hiramatsu

Korak 7 – Kontrast u okviru predmeta

Kada se približavate odabranom predmetu, uzmite u obzir kontekst u kome se on nalazi. Kako boje, oblike, teksture i tonove fokusirane tačke uporediti sa onima u okruženju ?
Ako postoji jaka korelacija, bićete u mogućnosti da je na snimku istaknite pomoću kompozicije i tako spojite predmet sa kontekstom. Ako se predmet i okolina u velikoj meri razlikuju, onda pokušajte da koristite kompozicione tehnike za poboljšanje te razlike.


Photo by Simon Bray
Photo by Simon Bray


Korak 8 – Pozicioniranje

Pozicioniranje predmeta je efikasna osnova dobre kompozicije. Prirodna sklonost je da se glavna fokusirana tačka postavi u mrtvi centar kadra, ali to često može da izgleda čudno i van konteksta. Pokušajte da premestite ključnu tačku u stranu ili u ugao slike da vidite da li na taj način možete napraviti dobar kontekst za tu sliku. Često je slučaj da su portreti najdramatičniji kada je objekat pozicioniran centralno. Na vama je da eksperimentišete, istražujte opcije.


 Photo by Neil Singapore

Photo by Neil Singapore

Korak 9 – Negativan prostor

Važno je uzeti u obzir negativan prostor na slici. Kada radite sa manjim objektima, tendencija je da pokušate da smestite kompletnu scenu u kadar. U stvari, makro kokmpozicija je daleko dramatičnija ako se uklopi sa predmetom, sve na jednom mestu, ili da predmet zauzme neki negativan prostor.

Isprobajte nešto jednostavno poput morske školjke ili sata, da vidite kako možete menjati kompoziciju, pokušajte zbijati teme ili im dajte više prostora .


 Photo by Arando Maynez

Photo by Armando Maynez

Korak 10 – Ugao

Kada snimate, razmislite o uglu pod kojim ćete prići. Često je najlakše da se fotografiše predmet iz ugla pod kojim obično priđemo, ali kako korespondirate sa predmetom, istražujete različite uglove i pristupe u potrazi za što boljim rezultatom. Tako čete pronaći najzanimljiviji kocept i najbolju kompoziciju.

Korak 11 – Raslojavanje

Slično je kao i rad sa slojevima u pejzažnim snimcima, ne zaboravite na elemente dubine u vašim fotografijama. Korišćenje prednjeg plana je najlakši način da to postignete, tako dobijate osećaj dubine koji vodi pogled kroz kadar.


 Photo by Simon Bray

Photo by Simon Bray


Korak 12 – Simetrija i shema

Efikasna eksploatacija simetrije i sheme može da za izuzetno snažan snimak, naročito kada se radi sa temama kao što je arhitektura. Pažljivo posmatrajte predmet i uočite obrasce (koristeći oblike i linije). Pronađite središnju tačku i pažljivo podesite fotoaparat tako da je žiža fokusirana na predmet. Izbegavajte spoljne efekte koji mogu da pokvare simetriju ili šaru.


 Photo by Simon Bray

Photo by Simon Bray

Korak 13 – Isecanje

U ovom periodu post – obrade, nije sve izgubljeno ako se vratite kući i ustanovite da jedan ili više snimaka nisu onakvi kako želite. Skoro svi foto-alati za obradu fotografija sada imaju opciju da isecaju delove snimka. Možete slobodno izrezati snimak i dobiti kakav god oblik želite. Na primer, možete napravite panoramski snimak pejzaža odsecajući gornje i donje segmente snimka.


Korak 14 – Praksa praksa praksa

Tako, sada imate skup kompozicionih smernica koje treba da vam pomognu na putu do boljih i angažovanijih slika. Čim budete u prilici, idite i isprobajte ove predloge .
Bez obzira na vaše snimke pejzaža, portreta, makro rada , uvek postoji prostor da pokušate poboljšati kompoziciju, da napravite snimak još dramatičnijim.
Ipak imajte na umu, da to nisu pravila za snimanje odličnih fotografija. Ona mogu puno da vam pomognu, ali su tu i da budu prekršena. Kada mislite da ste shvatili kako da ih efikasno sprovedete, budite slobodni da počnete da ih kršite i snimajte svoje fotografije na kreativan način koji vam najviše odgovara.


Photo by Paul Stevenson
Photo by Paul Stevenson