2. Avala 2022 Teme

Generalne odrednice

Radovi moraju biti bazirani na fotografiji (slike dobijene uređajima koji rade na principima foto senzitivnosti).
Slanjem radova učesnik potvrđuje autorstvo rada i dozvoljava reprodukovanje dela ili celog rada u svrhu promovisanja izložbe bez ikakve nadoknade.
Ovim se omogućava organizatoru postavljanje radova u maloj rezoluciji na veb sajtu.
Organizator ne snosi odgovornost za zloupotrebu ili kršenje autorskih prava.
Fotografije mogu biti modifikovane elektronski ili na drugi način, od strane autora uz očuvanje osnovnog motiva fotografisanja koji mora biti dominantan.

Teme konkursa

1. Priroda (Color or Monochrome) PSA ND
2. Fotožurnalizam (Color or Monochrome) PSA PJD
3. Foto putovanje(Color or Monochrome) PSA PTD
4. Portret (Only Color) PSA PIDC
5. Senka (Only Monochrome) PSA PIDM
6. Sport (Color or Monochrome) PSA PJD
7. Ptice (Color or Monochrome) PSA ND
8. Slobodna Kolor (Only Color) PSA PIDC
9. Slobodna Monochrome (Only Monochrome) PSA PIDM

Definicije

Priroda

Fotografije prirode ograničene su na upotrebu fotografskog procesa u cilju da prikažu sve grane prirodne istorije, osim antropologije i arheologije, na takav način da će dobro obaveštena osoba moći da identifikuje predmetnu građu i potvrdi njeno verno predstavljanje. Vrednost fotografije koja priča priču mora biti veća od likovnog kvaliteta, ali uz održanje visokog tehničkog kvaliteta fotografije.

Ljudski elementi ne smeju biti prisutni, osim ako su ti ljudski elementi sastavni delovi priče o prirodi, poput subjekata kao što su sove ili rode, prilagođenih okruženju koje modifikuje čovek, ili gde su ti ljudski elementi u situacijama kada prikazuju prirodne sile, poput uragana ili plimnih talasa. Trake, tagovi ili radio ogrlice na divljim životinjama su dozvoljene. Fotografije hibridnih biljaka, kultivisanih biljaka, domaćih životinja ili montiranih subjekata nisu prihvatljive, kao i bilo koji oblik manipulacije koji menja istinitost fotografske tvrdnje. Nisu dozvoljene nikakve tehnike koje dodaju, premeštaju, zamenjuju ili uklanjaju likovne elemente osim izrezivanja (kropovanja).

Tehnike koje poboljšavaju prezentaciju fotografije bez promene prirodnog okruženja ili likovnog sadržaja, bez izmene sadržaja originalne scene su dozvoljene uključujući HDR i spajanje fokusa. Dozvoljene su tehnike kojima se uklanjaju elementi dodati kamerom, poput mrlja od prašine, digitalnog šuma i ogrebotina na filmu. Spajanje više fotografija u jednu nije dozvoljeno. Sva dozvoljena prilagođavanja moraju biti prirodna. Slike u koloru mogu se pretvoriti u monohrom. Infracrvene fotografije nisu dozvoljene.

Slike u temi Prirode koje su u skladu sa definicijom fotografije prirode mogu sadržati pejzaže, geološke formacije, vremenske pojave i postojeće organizme kao primarni subjekt fotografije. Ovo uključuje slike snimljene sa subjektima u kontrolisanim uslovima, kao što su zoološki vrtovi, farme divljači, botaničke bašte, akvarijumi i bilo koji prostor u kome su subjekti potpuno zavisni od čoveka zbog hrane.

Pravilo koje se mora poštovati u svakom trenutku: dobrobit teme važnija je od same fotografije. To znači da su radnje poput uklanjanje ptica iz gnezda, u svrhu dobijanja fotografije, krajnje neetičke i takve fotografije nisu dozvoljene na takmičenjima u prirodi. Takodje su upozoravaju i sudije da ih ne nagrađuju.

Slobodna (kolor)

U ovu temu spada veoma raznovrstan sadržaj koga karakteriše savremena produkcija fotografije u svetu. Tematski su tu uključeni fotografski radovi iz nekoliko velikih tematskih celina:
• pejzaž (klasični i eksperimentalni)
• boje, oblici, senke
• portret
• radovi u čijem sadržaju dominira zanimljiv detalj sa bitnim značenjem i senzitivitetom
• kreativna istraživanja koji čine novi dokument, odražavaju fotografsku misao i senzibilitet vremena
• makro i mikro svet koji nas okružuje
• fotografije iz svakodnevnog života, kao i harmonija ambijenta i života koji se tu odvija
• živi svet u svim svojim modalitetima i pojavnosti

Slobodna (monohrom)

U ovoj temi u tematskom smislu, sve kao i u prethodnoj temi, ali svedeno u monohromatske okvire.

PSA Definicija crno bele fotografije:
Crno-bela fotografija tj. monohromatska fotografija je definisana prisustvom ne više od jedne boje i može biti bilo koja pojedinačna boja u svim njenim nijansama.

ViÅ¡e informacija o propozicijama u okviru teme Priroda, Fotožurnalizam i Foto Putovanje  možete dobiti na websajtu PSA organizacije. https://psa-photo.org/