Teme Salona Senka 2017

Generalne odrednice

Radovi moraju biti bazirani na fotografiji (slike dobijene uređajima koji rade na principima foto senzitivnosti).
Slanjem radova učesnik potvrđuje autorstvo rada i dozvoljava reprodukovanje dela ili celog rada u svrhu promovisanja izložbe bez ikakve nadoknade.
Ovim se omogućava organizatoru postavljanje radova u maloj rezoluciji na veb sajtu.
Organizator ne snosi odgovornost za zloupotrebu ili kršenje autorskih prava.
Fotografije mogu biti modifikovane elektronski ili na drugi način, od strane autora uz očuvanje osnovnog motiva fotografisanja koji mora biti dominantan.

Teme konkursa

1. Ulica (kolor/monohrom)
2. Portret (kolor/monohrom)
3. Makro (kolor/monohrom)
4. Refleksija (kolor/monohrom)
5. Slobodna Kolor
6. Slobodna Monohrom
7. Priroda (kolor/monohrom)
8. Ptice (kolor/monohrom)
9. Cveće (kolor/monohrom)
10. Putovanje (kolor/monohrom)
11. Fotožurnalizam (kolor/monohrom)
12. Sport (kolor/monohrom)

Refleksija (u boji ili monohrom)
Fotografija koja je nastala kao odraz – refleksija u ogledalu ili putem bilo koje druge površine koja deluje kao ogledalo.
Ako ste ikada videli bilo kakav odraz sa neke vodene površine (jezero, barica) kao fotograf sigurno niste odoleli, a da to ne zabeležite kamerom. Na idealno mirnim vodenim i drugim površinama mogu se videti odrazi gradjevina, ljudi, pejsaža i proizvesti zanimljive, čak apstraktne prizore. Takodje, kao primer dajemo različite odraze na staklu, metalu, izlozima, bazenima – čak i uglačani delovi automobila mogu reflektovati interesantne slike vredne da se fotografišu.
S nestrpljenjem očekujemo vaše radove i bezgraničnu maštovitost svega što predstavlja kreativnu refleksiju na vašim fotografijama.

Slobodna (kolor)

U ovu temu spada veoma raznovrstan sadržaj koga karakteriše savremena produkcija fotografije u svetu. Tematski su tu uključeni fotografski radovi iz nekoliko velikih tematskih celina:
• pejzaž (klasični i eksperimentalni)
• boje, oblici, senke
• portret
• radovi u čijem sadržaju dominira zanimljiv detalj sa bitnim značenjem i senzitivitetom
• kreativna istraživanja koji čine novi dokument, odražavaju fotografsku misao i senzibilitet vremena
• makro i mikro svet koji nas okružuje
• fotografije iz svakodnevnog života, kao i harmonija ambijenta i života koji se tu odvija
• živi svet u svim svojim modalitetima i pojavnosti

Slobodna (monohrom)

U ovoj temi u tematskom smislu, sve kao i u prethodnoj temi, ali svedeno u monohromatske okvire.

PSA Definicija crno bele fotografije:
Crno-bela fotografija tj. monohromatska fotografija je definisana prisustvom ne više od jedne boje i može biti bilo koja pojedinačna boja u svim njenim nijansama.

Više informacija o propozicijama u okviru teme Priroda, Putovanje, Fotožurnalizam i Kretivne fotografije možete dobiti na websajtu PSA organizacije. https://psa-photo.org/