Teme Salona Refleksija 2018

Generalne odrednice

Radovi moraju biti bazirani na fotografiji (slike dobijene uređajima koji rade na principima foto senzitivnosti).
Slanjem radova učesnik potvrđuje autorstvo rada i dozvoljava reprodukovanje dela ili celog rada u svrhu promovisanja izložbe bez ikakve nadoknade.
Ovim se omogućava organizatoru postavljanje radova u maloj rezoluciji na veb sajtu.
Organizator ne snosi odgovornost za zloupotrebu ili kršenje autorskih prava.
Fotografije mogu biti modifikovane elektronski ili na drugi način, od strane autora uz očuvanje osnovnog motiva fotografisanja koji mora biti dominantan.

Teme konkursa

1. Refleksija (color/monochrome) PID color class
2. Portret (color/monochrome) PID color class
3. Ulica (color/monochrome) PID color class
4. Pejzaž (color/monochrome) PID color class
5. Cveće (color/monochrome) ND color class
6. Slobodna Kolor
PID color class
7. Slobodna Monohrom
PID monochrome class
8. Priroda
(color/monochrome) ND color class
9. Makro
(color/monochrome) ND color class
10. Ptice
(color/monochrome) ND color class
11. Foto Putovanje
(color/monochrome) PTD color class
12. Fotožurnalizam
(color/monochrome) PJD color class

Slobodna (kolor)

U ovu temu spada veoma raznovrstan sadržaj koga karakteriše savremena produkcija fotografije u svetu. Tematski su tu uključeni fotografski radovi iz nekoliko velikih tematskih celina:
• pejzaž (klasični i eksperimentalni)
• boje, oblici, senke
• portret
• radovi u čijem sadržaju dominira zanimljiv detalj sa bitnim značenjem i senzitivitetom
• kreativna istraživanja koji čine novi dokument, odražavaju fotografsku misao i senzibilitet vremena
• makro i mikro svet koji nas okružuje
• fotografije iz svakodnevnog života, kao i harmonija ambijenta i života koji se tu odvija
• živi svet u svim svojim modalitetima i pojavnosti

Slobodna (monohrom)

U ovoj temi u tematskom smislu, sve kao i u prethodnoj temi, ali svedeno u monohromatske okvire

PSA Definicija crno bele fotografije:
Crno-bela fotografija tj. monohromatska fotografija je definisana prisustvom ne više od jedne boje i može biti bilo koja pojedinačna boja u svim njenim nijansama.

Više informacija o propozicijama u okviru teme Priroda, Foto Putovanje i Fotožurnalizam  možete dobiti na websajtu PSA organizacije. https://psa-photo.org/