Patronati i žiri Salona Senka 2017

          PSA PID – ND – PJD – PTD Recognition PSA (Photographic Society of America) 2017-270

GPU (Global Photographic Union) L170079

logo iaapIAAP ( International Association of Art Photographers )


ŽIRI

Vladimir Jovanovski

PPSA, RISF4, GPUCR3, Kumanovo, Makedonia


Aleksandar Cvijanović

Master Akademije Primenjenih Umetnosti, Srbija


Dr Nenad Nikolić
AFIAP, Aphrodite GPU