4th JIPF Internacionalni Salon Fotografije

Drage kolege fotografi,

imamo čast da vas pozovemo da učestvujete na:
4th JIPF International Photographic Exhibition sa paronatima FIAP, PSA PSJ, JIPF.

fiap


Rok za prijavu je  15. jun

TEME:
Stone/Rock : color (A) and monochrome (B)
Open : color (C) and monochrome (D)

pogledajte: JIPF website www.jipf.jp and Online site

pogledajte: Aplikacioni formular

Chairman Toshiaki ICHIDA email: salon2015@jipf.jp

Za više informacija pogledjte Propozicije:

4rd JIPF International Photographic Exhibition RULES
4rd JIPF International Photographic Exhibition RULES