Najuspešniji autor Salona Senka 2014 – Nils Erik Jerlemar

© Nils-Erik Jerlemar
© Nils-Erik Jerlemar

Ja živim u Malmeu, u najjužnijem delu Švedske i počeo sam da se bavim fotografijom 1969. godine. Postao sam član Photographic Society of Malmo 1972. godine, sve do današnjih dana.

U maju 2013., bio sam izabran za predsednika Nacionalnog udruženja Švedske fotografije. (Riksforbundet Svensk Fotografi – RSF).

Ja sam sudio i bio član izložbenih komiteta na 5 međunarodnih salona, u organizaciji Fotografskog društva Malmo, u preiodu 1978-1986. godine.

Bio sam predsednik izložbe i član žirija u 6. – 13. Međunarodnim salonima od 2006. do 2013. godine , vodio sam organizaciju za 2014. godinu i bio član žirija na nekoliko međunarodnih Salona.


Prvi prijem fotografije imam na međunarodnom salonu 1974. godinr, a nakon pauze 1986. godine, nastavljam profesionalnu karijru. Počeo sam da se takmičim na međunarodnom nivou ponovo u martu 2004.

To je bio prilično uspešno, sa sledećim rezultatima i nagradama :

2004-2014 : Više od 600 međunarodnih nagrada i više od 6000 prihvaćenih radova.
Top 25 PSA (Ko je ko) veliki kolor Print 2005., 2006., 2007., 2008., 2010., 2011. i 2012. godine

Top 25 PSA (Ko je ko) Veliki Monochrome Print 201.

Top 25 PSA (Ko je ko) Electronic Imaging Division 2006., 2007., 2008., 2009., 2010., 2011. i
2012.

Top 25 PSA (Ko je ko) Boja Projected Imaging Division 2008., 2009., 2010., 2011., 2012. i
2013.

Top 25 PSA (Ko je ko) Monochrome Projected Imaging Division 2013.

Top 25 PSA (Ko je ko) mali kolor Print 2010., 2011. i 2013.

Top 25 PSA (Ko je ko) mali Monochrome Print 2011.
www.nils-erikjerlemar.se