Teme Konkursa Singidunum 2016

Generalne odrednice

Radovi moraju biti bazirani na fotografiji (slike dobijene uređajima koji rade na principima foto senzitivnosti).
Slanjem radova učesnik potvrđuje autorstvo rada i dozvoljava reprodukovanje dela ili celog rada u svrhu promovisanja izložbe bez ikakve nadoknade.
Ovim se omogućava organizatoru postavljanje radova u maloj rezoluciji na veb sajtu.
Organizator ne snosi odgovornost za zloupotrebu ili kršenje autorskih prava.
Fotografije mogu biti modifikovane elektronski ili na drugi način, od strane autora uz očuvanje osnovnog motiva fotografisanja koji mora biti dominantan.

1) Ulica (u boji ili monohrom)

Street fotografija koristi tehniku koja pokazuje čistu viziju umetnika, kao da neko drži ogledalo okrenuto ka spoljašnjem svetu, čist odraz trenutne stvarnosti. Često ima tendenciju da bude ironična, može da se sa razlogom distancira od svog objekta, često se koncentriše na jednom trenutku, uhvaćenom u deliću sekunde.

S druge strane, daje veoma doslovno izuzetno ličnu viziju fotografa o samom objektu fotografisanja, dajući vidjenje veoma raznolikih sfera života.

To je neformalni žanr fotografije, koja za objekte ima situacije na javnim mestima kao što su ulice, parkovi, plaže , tržni centri, etc.
Tajming je ključni aspekt ove tehnike, sa ciljem stvaranja slike u odlučujućem trenutku. Ulični fotografi mogu tražiti mnogo prozaičnije scene, koje poseduju oblik dokumentarnosti.

To je ogranak realistične umetničke fotografije kojim se snimaju nerežirane scene na javnim mestima, ulicama, parkovima, restoranima, prodavnicama, muzejima, bibliotekama, aerodromima, u vozu, autobusu itd.

Osnovna tema su ljudi, u miru ili u pokretu, sami ili sa drugima, zabavljeni svakodnevnim aktivnostima u  života – šetnja, sedenje, stajanje, čekanje, čitanje, jelo, razgovor, slušanje, smeh, sanjarenje, pozdrav, rastanak, rad, sviranje, kupovina, razgledanje,  itd).

2) Pejzaž (u boji ili monohrom)

Fotografija pejzaža može uključiti prisustvo čoveka, ljudi, životinja u prirodi,  čak i deo mora pod uslovom da nijedan od ovih elemenata ne dominira fotografijom.

Morski predeo je fotografija prirodnog pejzaža, primorska studija talasa ili fotografija nastala na otvorenom moru, s tim da je more centar interesovanja fotografije.

Ljudi, čamci i drugi objekti koje je čovek napravio mogu biti prisutni , ali ne smeju dominirati fotografijom. Velike morske uvale su takodje uključene u koncept pejzažne fotografije.

3) Portret (u boji ili monohrom)

Portret u fotografiji predstavlja fotografiju osobe gde se kadar kreće od studije glave do pune dužine tela.

Snima se ličnost tj. suština koju ona donosi. Portret možda neće pokušati da otkrije dušu osobe, ali svakako mora oslikavati nešto jedinstveno za datu osobu – inače to nije portret .

Osvetljenje i pozadina predstavljaju važni deo fotografije, čak i ako je radjeno ad hoc.

Umetnik želi da prikaže određenu osobu i njene uočene karakterisike, tako da i ulični portret stranca uhvaćenog u trenutku može pokazati umetnikovu nameru da oslika bitan energetski transfer izmedju fotografa i subjekta.

Termin “grupni portret” postoji i može se o njemu raspravljati. Takođe možete reći “individualni portret”, ali portret generalno implicira prikazivanje samo jedne osobe. Ako postoje više subjekata, fotografija ne predstavlja portret u pravom smislu te reči.

4) Eksperiment (u boji ili monohrom)

PSA definicija

Definicija PSA je zapravo “promenjena stvarnost”. Slika mora očigledno da prikazuje promenu u boje, forme i oblika, ili bilo koju kombinaciju ovih triju kategorija. Kreativne slike su često montaže (mešanje ili komponovanje višestrukih slika).

HDR fotografije bez daljih promena se ne smatraju izmenjenom stvarnošću. Sve slike moraju biti originalni radovi umetnika.

Originalne fotografije moraju biti izmenjene od strane umetnika koji ih je fotografisao. Generisana kompjuterska grafika može biti ugrađena, ako preovlađuje originalni sadržaj fotografije. Slike se ne mogu se konstruisati u potpunosti unutar kompjuterskog programa. Neophodno je da se osnovni sadržaj slike prepoznaje. Nekreativne slike ne ispunjavaju uslove za ovo takmičenje.

FIAP defnicija

Kretivna ili eksperimentalna fotografije prikazuje novi efekat usled neke neobične kombinacije predmeta i / ili neobičnog ugla posmatranja. Fotografije na kojima su slike bile modifikovane koristeći eksperimentalne tehnike, takođe se mogu smatrati kreativnim fotografijama. Fotografija mora uvek imati za osnovnu fotografsku sliku. Digitalne manipulacije i procesi mogu se koristiti za preuredjenje originalne fotografije od strane umetnika, uključujući bilo koje teksture koje on koristi.

5) Slobodna (kolor) PRINT

U ovu temu spada veoma raznovrstan sadržaj koga karakteriše savremena produkcija fotografije u svetu. Tematski su tu uključeni fotografski radovi iz nekoliko velikih tematskih celina:
• pejzaž (klasični i eksperimentalni)
• boje, oblici, senke
• portret
• radovi u čijem sadržaju dominira zanimljiv detalj sa bitnim značenjem i senzitivitetom
• kreativna istraživanja koji čine novi dokument, odražavaju fotografsku misao i senzibilitet vremena
• makro i mikro svet koji nas okružuje
• fotografije iz svakodnevnog života, kao i harmonija ambijenta i života koji se tu odvija
• živi svet u svim svojim modalitetima i pojavnosti

6) Slobodna (monohrom) PRINT

U ovoj temi u tematskom smislu, sve kao i u prethodnoj temi, ali svedeno u monohromatske okvire.

FIAP Definicija crno bele fotografije:
Crno bela fotografija pokriva područje od crne do bele sa raznim nijansama sive. Crno bela fotografija tonirana u jednu boju takođe spada u ovu kategoriju imože se reprodukovati u katalozima izložbi pod patronatom FIAP-a kao crno bela. Sa druge strane, crno bela fotogafija koja je delimično tonirana ili joj je dodata jedna boja se smatra kolor fotografijom i svrstava se u kategoriju kolor fotografije.
Ovakva fotografija mora biti reprodukovana kao kolor reprodukcija u katalogu.

PSA Definicija crno bele fotografije:
Crno-bela fotografija tj. monohromatska fotografija je definisana prisustvom ne više od jedne boje i može biti bilo koja pojedinačna boja u svim njenim nijansama.