3. Avala Teme

Generalne odrednice

Radovi moraju biti bazirani na fotografiji (slike dobijene uređajima koji rade na principima foto senzitivnosti).
Slanjem radova učesnik potvrđuje autorstvo rada i dozvoljava reprodukovanje dela ili celog rada u svrhu promovisanja izložbe bez ikakve nadoknade.
Ovim se omogućava organizatoru postavljanje radova u maloj rezoluciji na veb sajtu.
Organizator ne snosi odgovornost za zloupotrebu ili kršenje autorskih prava.
Fotografije mogu biti modifikovane elektronski ili na drugi način, od strane autora uz očuvanje osnovnog motiva fotografisanja koji mora biti dominantan.

Teme konkursa

 1. Priroda (Color or Monochrome) PSA ND
 2. Fotožurnalizam (Color or Monochrome) PSA PJD
 3. Foto Putovanje (Color or Monochrome) PSA PTD
 4. Portret (Only Color) PSA PIDC
 5. Žena (Only Color) PSA PIDC
 6. Eksperiment & Mrtva priroda (Only Color) PSA PIDC
 7. Sport (Color or Monochrome) PSA PJD
 8. Slobodna kolor (Only Color) PSA PIDC
 9. Slobodna monohrom (Only Monochrome) PSA PIDM

Definicije

PSA Definicija monohromatske fotografije

Fotografija se smatra monohromatskom samo ako ostavlja utisak da nema boje (tj. sadrži samo nijanse sive koje mogu uključivati čistu crnu i čistu belu) ili ostavlja utisak da je fotografija tonirana u jednoj boji preko cele slike. (Na primer, sepija, crvena, zlatna, itd.)

Slika koja daje utisak da je modifikovana delimičnim toniranjem, višestrukim toniranjem ili uključivanjem pojedinih boja ne ispunjava definiciju monohromatskog i biće klasifikovana kao delo u boji.

Monohromatske slike u nijansama sive mogu da se koriste za Prirodu, Fotožurnalizam i Foto Putovanje, ali tonirane slike nisu dozvoljene za ove sekcije.

PSA Definicija sekcije Foto putovanje

Smernice za uređivanje za fotografija za sekcije Priroda, Fotožurnalizam Foto putovanje

Ovi odeljci zahtevaju da slike budu istinit prikaz, tako da postoje ograničenja u količini dozvoljene manipulacije. Obrada ili uređivanje fotografija moraju biti ograničeni na to da slika izgleda što je moguće bliže originalnoj sceni, osim što je dozvoljena konverzija u crno-bele nijanse.

Dozvoljene tehnike uređivanja:

 • Isecanje, ispravljanje i korekcija perspektive.
 • Uklanjanje ili ispravljanje elemenata koje je dodala kamera ili objektiv, kao Å¡to su mrlje praÅ¡ine, Å¡um, hromatske aberacije i izobličenja sočiva.
 • Globalna i selektivna podeÅ¡avanja kao Å¡to su osvetljenost, nijansa, zasićenost i kontrast da biste vratili izgled originalne scene.
 • Potpuna konverzija slika u boji u crno-bele.
 • Kombinovanje viÅ¡e slika istog subjekta i njihovo kombinovanje u fotoaparatu ili softveru (meÅ¡anje ekspozicije ili slaganje fokusa).
 • Spajanje slika – kombinovanje viÅ¡e slika sa preklapajućim vidnim poljima koja se snimaju uzastopno (panorame).

Tehnike uređivanja koje nisu dozvoljene:

 • Uklanjanje, dodavanje, pomeranje ili menjanje bilo kog dela slike, osim isecanja i ispravljanja.
 • Dodavanje vinjete tokom obrade.
 • Zamućenje delova slike tokom obrade da bi se sakrili elementi u originalnoj sceni.
 • Zatamnjenje delova slike tokom obrade da biste sakrili elemente u originalnoj sceni.
 • Sve konverzije osim za potpuni monohromatski prikaz u sivim tonovima.
 • Konverzija delova slike u monohromatsku, ili delimično toniranje, desaturaciju ili prezasićenje boje

Za potrebe ove izložbe, svaka ivica koja se dodaje digitalnom fajlu može biti okvir crne ili bele boje, širine ne veće od 3-5 piksela.

PSA/FIAP definicija prirode

Fotografija prirode beleži sve grane prirodne istorije osim antropologije i arheologije. Ovo uključuje sve aspekte fizičkog sveta – živog i neživog, koje nisu napravili ili modifikovali ljudi. Slike prirode moraju preneti istinu o prizoru koji je fotografisan. Dobro obaveÅ¡tena osoba treba da bude u stanju da identifikuje predmet slike i da bude zadovoljna da je prikazana iskreno i da nije korišćena nikakva neetička praksa za kontrolu subjekta koji je fotografisan.

Nisu dozvoljene slike koje direktno ili indirektno prikazuju bilo kakvu ljudsku aktivnost koja ugrožava život ili dobrobit živog organizma. Najvažniji deo slike prirode je priča o prirodi koju ona priča. Očekuju se visoki tehnički standardi i slika mora izgledati prirodno.

Dodavanje vinjete ili zamućenje pozadine tokom obrade nije dozvoljeno.

Objekti koje su stvorili ljudi i dokazi o ljudskim aktivnostima dozvoljeni su u slikama prirode samo kada su neophodan deo priče o prirodi.

Fotografije hibridnih biljaka koje je stvorio čovek, kultivisanih biljaka, divljih životinja nakon bekstva iz zatočeništva ili pripitomljavanja, domaćih životinja, hibridnih životinja koje je stvorio čovek i montiranih ili očuvanih zooloških primeraka nisu dozvoljene. Dozvoljene su slike snimljene sa subjektima u kontrolisanim uslovima, kao što su zoološki vrtovi. Kontrolisanje živih subjekata hlađenjem, anestezijom ili bilo kojom drugom metodom ograničavanja prirodnog kretanja u svrhu fotografisanja nije dozvoljeno. Nije dozvoljena nikakva modifikacija koja menja istinitost slike prirode. Slike se mogu izrezati, ali nije dozvoljena nikakva druga tehnika kojom se uklanja, dodaje ili pomera bilo koji deo slike. Dozvoljene su tehnike koje uklanjaju elemente koje je dodala kamera, kao što su mrlje prašine, digitalni šum i odsjaj sočiva. Dozvoljena je potpuna konverzija slika u boji u crno-bele nijanse sivih. Delimična konverzija, toniranje i infracrveno snimanje ili konverzije nisu dozvoljeni. Dozvoljene su slike istog subjekta koje su kombinovane u fotoaparatu ili sa softverom pomoću slaganja fokusa ili mešanja ekspozicije. Dozvoljeno je više slika sa preklapajućim vidnim poljima koje se snimaju uzastopno i kombinuju u kameri ili sa softverom. Skreće se pažnja na PSA izjavu o predmetu koja se odnosi na sve sekcije i na smernice za uređivanje fotografije za prirodu, foto žurnalizam i foto putovanje.

PSA Photožurnalizam definicija

To su fotografije sa informativnim sadržajem i emocionalnim uticajem, koje odražavaju ljudsko prisustvo u našem svetu.

Smernice za sadržaj:

 • Novinarska (pripovedačka) vrednost slike treba da ima prioritet u odnosu na kvalitet slike.
 • Slike koje pogreÅ¡no predstavljaju istinitost fotografisane scene, kao Å¡to su one sa događaja ili aktivnosti organizovanih posebno za fotografisanje, ili slike koje su režirane ili angažovane za fotografisanje, nisu prihvatljive.
 • Nekoliko slika (obično 2-4), svaka sa malim belim okvirom, može se kombinovati u jednu sliku koja prikazuje napredovanje događaja ili srodne aktivnosti.
 • Skreće se pažnja na PSA izjavu o predmetu koja se odnosi na sve sekcije i na smernice za uređivanje fotografije za prirodu, foto žurnalizam i foto putovanje

Za potrebe ove izložbe, svaka ivica koja se dodaje digitalnom fajlu može biti okvir crne ili bele boje, širine ne veće od 3-5 piksela.

ViÅ¡e informacija o propozicijama u okviru teme Priroda, Fotožurnalizam i Foto Putovanje  možete dobiti na websajtu PSA organizacije. https://psa-photo.org/