2. Pandora načini plaćanja

PRIMER UPLATNICE

Kotizacija za 1-2 teme je 2000 dinara, a za 3-4 teme 3000 dinara za učesnike iz Srbije