2. Avala 2022 načini plaćanja

UPLATNICA

UPLATNICA 
Finansijsko učešće – kotizacija:
Kotizacija za bilo koje 3 teme kotizacija iznosi 1200 dinara
Kotizacija za bilo kojih 6 tema kotizacija iznosi 1800 dinara
Kotizacija za sve teme 9 tema iznosi 2200 dinara