1. Fortuna 2021 načini plaćanja

UPLATNICA

Kotizacija:
za 1-2 teme je 2000 dinara
za 3-4 teme 3000 dinara
za učesnike iz Srbije