Igra svetla na fotografijama Hadži Miodraga Miladinovića

– Likovni umetnik fotografije ULUPUDS od 1990.godine
– Majstor fotografije FSS (FSJ od 1989.g.)
– AFIAP od 2012.g.
Rođen je u Aleksincu 1957.g. gde i danas živi.
Fotografijom se bavi profesionalno
Do sada je učestvovao na preko 340 izložbi u zemlji i svetu i osvojio oko 120 nagrada, pohvala i društvenih priznanja.
Samostalno je izlagao 36 puta u: Srbiji, Bugarskoj, Austriji, Grčkoj i u Sibiru
Do sada realizovao veći broj autorskih celina:
* pejzaži
* socijalna fotografija ( o ljudima koji žive od socijalne pomoći)
* Priča o aleksinačkim rudarima
* ratna fotografija sa prostora Bosne i Hrvatske
* “Na SvetojGori Hilandar” priča o životu monaha na Svetoj gori
* Sveta Zemlja i Jerusalim

Autor fotomonografije “Ognjem po Aleksincu” i multimedijalne prezentacije o bombardovanju Aleksinca
Održao projekcije slajdova i predavanja o Svetoj Gori u više gradova Srbije
Koautor foto monografije “Aleksinac za nezaborav”
autor foto monografije “Aleksinac”, knjiga o savremenom Aleksincu
Fotografije objavljivao u velikom broju: stručnih, dnevnih i periodičnih listova, kataloga i brošura.