Čuvanje fotografija

Fotografije koje načinimo digitalnim aparatima obično čuvamo samo na svojim računarima. Na hiljade slika je u našim računarima, no šta se dešava kada se računar pokvari ili zakaže hard disk?
Ništa!
Porodične i druge važne i drage fotografije su doživele digitalnu nirvanu i više ne postoje.
Dobra vest: Postoje servisi koji rade “izvlačenje” podataka sa pokvarenih hard diskova.
Loša vest: Postoje servisi koji to rade, ali nema nikakve garancije rezultata tog rada, što znači da će nešto od fotografija zauvek nestati.

backup-trauma
backup-trauma

Jedino rešenje je pravljenje kopija ili backup podataka.

Optički mediji – CD i DVD diskovi su najjeftinije ali i najmanje pouzdano rešenje u smislu trajnosti i sigurnosti kopija. Hemijske komponente ovih diskova će početi nakon par godina da se razgrađuju. To nećemo znati sve dok ne pokušao da pročitamo podatke sa njih. Tada je već obično kasno.. Ipak, nije loše reći – postoje diskovi za arhivranje podataka sa zlatnim i platinastim komponentama koji garantuju oko 100 do čak 300 godina trajanja diskova (Delkin kompanija), ali su oni jako skupi u odnosu na relativno mali kapacitet koj nude, a tehnologija napreduje tako da u budućnosti teško da će biti čitača kojim bi se oni pročitali i upotrebili.

Ipak, kao najbolje rešenje ostaje da odmah prekopiramo naše fotografije na neki eksterni USB ili Firewire hard disk ili bar na neku USB ili SD karticu. U slučaju nekih nezgoda i mehaničkih oštećenja, najbolje je imati još jednu kopiju negde na nekoj udaljenoj lokaciji ili online zakupiti prostor na serveru koji će čuvati sve naše dragocene fotografije.
Na taj način dolazimo do zaključka: jednu kopiju (koju obrađujemo) imamo na računaru kojeg trenutno koristimo, drugu na nekom uvek dostupnom eksternom hard disku. Treća kopija bi trebalo da bude ili online na nekom udaljenom, ali sigurnom serveru ili fizički udaljena od kuće.

Formati zapisa i arhiviranje

Ukoliko digitalna kamera poseduje RAW format zapisa, čuvajte fotografije u toj formi zapisa, jer će uvek mići da se ponovo obrade, za razliku og JPEG formata koga ne možemo dalje obrađivati.
U slučaju da nemamo mogućnost RAW formata, da bi maksimalo izbegli gubitak detalja na fotografijama trebalo bi sačuvati JPEG fajlove u TIFF formatu bez korišćenja kompresije fajla. Učinite ovo čim fotografije prebacite sa fotoaparat na računar.
Snimajte fotografije uvek u maksimalnoj rezoluciji i kvalitetu koji poseduje vaš digitalni aparat, a najbolje u RAW formatu ako je moguće. Tek nakon snimanja i pravljenja kopija načinjenih fotografija možemo ih slobodno obrisati sa memorijske kartice aparata.
Napomena: Nikada ne brišite fotografije sa mesta kopiranja, dok ne proverite ispravnost kopije koju ste napravili.
Za razliku of filmske trake, svi digitalni mediji koji služe za čuvanje podataka imaju zajedničku osnovu: sve se dešava na nivou fajlova i uz pomoć PC računara. Zato treba slediti pravilo: čuvajte Vaše fotografije na dve različite vrste medija, najmanje na dve različite i udaljene lokacije.
Online foto arhiva podrazumeva pristup 24/7 preko pouzdane internet konekcije i prestavlja jedan od najpouzdanijih i najbržih načina za čuvanje fotografija.
Među najpoznatijim i najpouzdanijim sajtovima za čuvanje podataka su:

IDrive (www.idrive.com)
Skydrive (http://windows.microsoft.com/en-GB/skydrive/home)
Spideroak (http://spideroak.com)
SugarSync (www.sugarsync.com)
Dropbox (www.dropbox.com)
Mozy (http://mozy.com/home/free)
ADrive (http://www.adrive.com/)

Korisna sugestija: koristite najmanje dva ovakva sajta za čuvanje vaših fotografija.

Osnovni principi i pravila za sigurno čuvanje fotografija su:

Pravilo br. 1
trebalo bi da postoji uvek jedan set originalnih i neizmenjenih fotografija, zapravo originali sa Vašeg fotoaparata, tj. “negativi” u fotografskom žargonu. Prvo ih kopiramo (dupliciramo) i vršimo izmene samo na duplikatima. Originali moraju ostati netaknuti!

Pravilo br. 2
bez obzira na sve, uvek morate imati dva odvojena seta fotografija na dva odvojena medija začuvanje. Tek tada brišite fotografije sa kartice fotoaparata.

Pravilo br. 3
Uvek posedujte kopiju Vaših fotografija na barem jednoj fizički udaljenoj lokaciji, uključujući i online kopiju.

Razlika između Backup-a i Arhive

Backup je proces koji rezultuje pravljenjem duplikata tj. kopija fotografija u slučaju da otkaže računar koji se trenutno koristi.
Arhiva je sigurnosna kopija koja se čuva na udaljenoj lokaciji od kuće, po mogućstvu u sefu u banci, gde je konstantna temperatura i vlažnost vazduha u prostoriji.
Sve ovo se može takođe i u slučaju posedovanja brze internet konekcije uraditi online.

Veoma je poželjno da svaka fotografija ima svoje osnovne podatke – autor, vreme i mesto nastanka i naziv u File Info ili File Description polju, u zavisnosti od programa preko koga ćemo te podatke uneti u sam fajl.