1. Pandora Digitalna Cirkularna izložba 2020

1. Organizator

“1st Salon Pandora Belgrade 2020“, Belgrade, Serbia

Photo Center Palilula (PCP) and Photo Club “Serbia PHOTO”

“1st Salon Pandora Guiyang City 2020“, Guiyang City, Guizhou, China

Asian Belt & Road Photography (AB&RP) and Photo Club “Serbia PHOTO”

“1st Salon Pandora Auckland 2020“, Auckland, New Zealand

New Zealand Photographic Art Academy (NZPAA) and Photo Club “Serbia PHOTO”

 

2.Učešće

Salon je otvoren za sve fotografe iz Srbije i sveta

 

3. Patronati

Realizuje se u skladu sa propisima:

PSA (Photographic Society of America) 2020-332

GPU (Global Photographic Union) L200109

IAAP (International Association of Art Photographers) 2020/080

MoL (Photo Association Master of Light) 2020-37, 38, 39

AB&RP (Asian Belt & Road Photography Major League) 2020-35

 

4. Teme

a. Priroda (Color or Monochrome) (PSA ND, GPU, IAAP, MoL, AB&RP)

b. Putovanje (Color or Monochrome) (PSA PTD Color, IAAP, GPU, MoL, AB&RP)

c. Slobodna Kolor (PSA PID Color, GPU, IAAP, MoL, AB&RP) Monochrome images may not be entered in PID Color sections.

d. Slobodna Monohrom (PSA PID Mono, GPU, IAAP, MoL, AB&RP), Color images may not be entered in PID Mono sections.

 

5. Finansijsko učešće – kotizacija

Zavisno od broja sekcija na koje se učesnik prijavi:

1 ili 2 Sekcije = 2000 RSD
3 ili 4 Sekcije = 3000 RSD

Finansijsko učešće – kotizacija, se može uplatiti preko dinarskog računa za učesnike iz Srbije. Putem deviznog računa, Western Union-a i PayPal-a za učesnike iz inostranstva

 

6. Nagrade
1st Salon Pandora Belgrade 2020, Belgrade, Serbia

1 MoL Gold Badge

1 Grands Prix Award (for the best photography of the Salon)

4 Special Chairman Choice Awards

a) Nature (color/monochrome)

PSA – Gold medal and 2 HM Ribbons

GPU – Gold medal

MoL – Gold medal

IAAP – Gold medal and 1 HM Ribbon

AB&RP – Gold medal and 1 HM Ribbon

Serbia Photo – Gold, Silver, Bronze medals and 6 HM Ribbons

b) Photo Travel (color/monochrome)

PSA – Gold medal and 2 HM Ribbons

GPU – Gold medal

MoL – 1 HM Ribbon

IAAP – Silver medal and 1 HM Ribbon

AB&RP – Silver medal and 1 HM Ribbon

Serbia Photo – Gold, Silver, Bronze medals and 6 HM Ribbons

c) Open Color

PSA – Gold medal and 2 HM Ribbons

GPU – 2 HM Ribbons

MoL – 1 HM Ribbon

IAAP – Bronze medal and 1 HM Ribbon

AB&RP – Bronze medal and 1 HM Ribbon

Serbia Photo – Gold, Silver, Bronze medals and 6 HM Ribbons

d) Open Monochrome

PSA – Gold medal and 2 HM Ribbons

GPU – 2 HM Ribbons

MoL – 2 HM Ribbon

IAAP – 3 HM Ribbons

AB&RP – 2 HM Ribbons

Serbia Photo – Gold, Silver, Bronze medals and 6 HM Ribbons

 

1st Salon Pandora Guiyang City 2020, Guiyang City, Guizhou, China

1 MoL Gold Badge

1 Grands Prix Award (for the best photography of the Salon)

4 Special Chairman Choice Award

a) Nature (color/monochrome)

PSA – Gold medal and 2 HM Ribbons

GPU – Gold medal

MoL – Gold medal

IAAP – Gold medal and 1 HM Ribbon

AB&RP – Gold medal and 1 HM Ribbon

Serbia Photo – Gold, Silver, Bronze medals and 6 HM Ribbons

b) Photo Travel (color/monochrome)

PSA – Gold medal and 2 HM Ribbons

GPU – Gold medal

MoL – 1 HM Ribbon

IAAP – Silver medal and 1 HM Ribbon

AB&RP – Silver medal and 1 HM Ribbon

Serbia Photo – Gold, Silver, Bronze medals and 6 HM Ribbons

c) Open Color

PSA – Gold medal and 2 HM Ribbons

GPU – 2 HM Ribbons

MoL – 1 HM Ribbon

IAAP – Bronze medal and 1 HM Ribbon

AB&RP – Bronze medal and 1 HM Ribbon

Serbia Photo – Gold, Silver, Bronze medals and 6 HM Ribbons

d) Open Monochrome

PSA – Gold medal and 2 HM Ribbons

GPU – 2 HM Ribbons

MoL – 2 HM Ribbon

IAAP – 3 HM Ribbons

AB&RP – 2 HM Ribbons

Serbia Photo – Gold, Silver, Bronze medals and 6 HM Ribbons

 

1st Salon Pandora Auckland 2020, Auckland, New Zealand

1 MoL Gold Badge

1 Grands Prix Award (for the best photography of the Salon)

4 Special Chairman Choice Award

a) Nature (color/monochrome)

PSA – Gold medal and 2 HM Ribbons

GPU – Gold medal

MoL – Gold medal

IAAP – Gold medal and 1 HM Ribbon

AB&RP – Gold medal and 1 HM Ribbon

NZPAA – Gold, Silver, Bronze and 6 HM Ribbons

b) Photo Travel (color/monochrome)

PSA – Gold medal and 2 HM Ribbons

GPU – Gold medal

MoL – 1 HM Ribbon

IAAP – Silver medal and 1 HM Ribbon

AB&RP – Silver medal and 1 HM Ribbon

NZPAA – Gold, Silver, Bronze and 6 HM Ribbons

c) Open Color

PSA – Gold medal and 2 HM Ribbons

GPU – 2 HM Ribbons

MoL – 1 HM Ribbon

IAAP – Bronze medal and 1 HM Ribbon

AB&RP – Bronze medal and 1 HM Ribbon

NZPAA – Gold, Silver, Bronze and 6 HM Ribbons

d) Open Monochrome

PSA – Gold medal and 2 HM Ribbons

GPU – 2 HM Ribbons

MoL – 2 HM Ribbon

IAAP – 3 HM Ribbons

AB&RP – 2 HM Ribbons

NZPAA – Gold, Silver, Bronze and 6 HM Ribbons

 

7. Prijem radova

Svaki učesnik može da pošalje maksimalno 4 fotografije za svaku temu (do 16 fotografija ukupno u 4 teme).
Fotografije se primaju isključivo u elektronskoj formi.
Format fotografije: JPG
Dimenzije fotografije: maksimalna dimenzija duže strane 1920 px, rezolucija 300 dpi.
Kompresija fajla treba da bude između 7 i 12.
Veličina poslatih fotografija ne sme prelaziti 2Mb

 

8. Imenovanje radova

Nema posebnih zahteva za ime fajla osim korišćenja engleskog jezika, samo slovni karakteri (a – z) su dozvoljeni.
Ime fajla treba da odgovara imenu fotografije i ne sme prelaziti 25 slovnih karaktera.

 

9. Prijava

Autori moraju da popune elektronsku prijavu.

 

10. Slanje fotografija

Fotografije za digitalne teme se podižu na sajt organizatora: http://srbijafoto.rs/

 

11. Kalendar izložbe

Prijem fotografija :12. Septembar 2020.
Žiri: 26. Septembar 2020.
Dostava rezultata: 06. Oktobar 2020.
Digitalna projekcija: 07 Novembar 2020.
Slanje kataloga i nagrada: 10. Decembar 2020.

 

12. Žiri

The works will be judged by the expert jury:

“1st Salon Pandora Belgrade 2020″, Belgrade, Serbia

  1. Sara Gabriels, EPSA, AFIAP, Hon.CPE, Belguim
  2. Zoran Stojiljkovic, EFIAP, Serbia
  3. Sasa Blagojevic, EFIAP, Serbia

“1st Salon Pandora Guiyang City 2020“, Guiyang City, Guizhou, China

  1. Eng Chuen Fui, ARPS, ARPST, APVS, FPSM, FPSNY, Hon. PSM, Malaysia
  2. Bingyu Liang, CFPAMP, ABRPGP, Hong Kong
  3. Nenad Nikolic, AFIAP, Aphrodite GPU, Serbia

“1st Salon Pandora Auckland 2020, Auckland, New Zealand

  1. Jiongxin Peng, PPSA, AFAPA, FPSNY New Zealand
  2. Yong Zhu Li Simon, EFIAP, SPSA, FAPS, FADPA, Australia
  3. Borislav Milovanovic, EFIAP/g, EPSA, GPU CR3, Serbia

 

13. Dostava rezultata

Svi autori će dobiti personalne rezultate žiriranja vezane za svoje fotografije e-mailom.
Rezultati izložbe će biti objavljeni na sajtu organizatora.

 

14. Katalog

Svi učesnici će dobiti mogućnost za preuzimanje kvalitetno priređene PDF publikacije u vidu kataloga sa reprodukovanim nagrađenim i odredjenim brojem primljenih fotografija po izboru organizatora izložbe, bez plaćanja nadoknade za autorski honorar. Organizator će sa posebnom pažnjom tretirati svaki email, nagradu ili katalog. Organizator ne preuzima ogrovornost za evenualna oštećenja ili gubitak bilo kakve poštanske pošiljke.

 

15. Informacije i kontakt

Za više informacija molimo kontaktirajte nas na e-mail adresu:
info@srbijafoto.rs
Predsednik Salona
Ljiljana Vrzić, e-mail: ljiljana@srbijafoto.rs