Srbija FOTO

Fotografija je tehnika digitalnog ili hemijskog zapisivanja prizora iz stvarnosti na sloju materijala koji je osetljiv na svetlost koja na njega pada. Reč je grčkog porekla i znači otprilike: “crtanje pomoću svetla”.

  • Gallery

    17 © Normante Ribokaite, Woman with Pumpkin 183 © Branislav Strugar, beograd-2005 © Slavica Dolašević © Henri Cartier-Bresson 20_PSA_Mention_Barbara_Jenkin_United_Kingdom_Shadow_Dancers

Srbija FOTO


Fotografije su autorsko delo. Autor zadržava sva prava.

Nije dozvoljena upotreba fotografija i video materijala bez saglasnosti autora.

Copyright © 2013 Srbija FOTO