Srbija FOTO

Fotografija je tehnika digitalnog ili hemijskog zapisivanja prizora iz stvarnosti na sloju materijala koji je osetljiv na svetlost koja na njega pada. Reč je grčkog porekla i znači otprilike: “crtanje pomoću svetla”.

  • Gallery

    Tsun Ip Patrick Chow © Bojan Petrović, forest 49 Kupole crkve Sv Marka u Beogradu, 2002 Daniele Franceschini © Frederick H. Evans © Annie Liebovitz

Srbija FOTO


Fotografije su autorsko delo. Autor zadržava sva prava.

Nije dozvoljena upotreba fotografija i video materijala bez saglasnosti autora.

Copyright © 2013 Srbija FOTO