Srbija FOTO

© Dimitry Laudin
© Ištvan Virag
© Predrag Vučković
© Art Wolfe

Fotografija je tehnika digitalnog ili hemijskog zapisivanja prizora iz stvarnosti na sloju materijala koji je osetljiv na svetlost koja na njega pada. Reč je grčkog porekla i znači otprilike: “crtanje pomoću svetla”.

  • Gallery

    © Nevena Poledica 01_FIAP_Gold_Dmitry_Chastikov_Russia_Curtained_Marina © Martin Chambi 12 Hilandar, Svetogorska agijazma, 1996 © Normante Ribokaite, Chair talk 7 © Zoran Stojiljkovic

Srbija FOTO


Fotografije su autorsko delo. Autor zadržava sva prava.

Nije dozvoljena upotreba fotografija i video materijala bez saglasnosti autora.

Copyright © 2013 Srbija FOTO