Srbija FOTO

Fotografija je tehnika digitalnog ili hemijskog zapisivanja prizora iz stvarnosti na sloju materijala koji je osetljiv na svetlost koja na njega pada. Reč je grčkog porekla i znači otprilike: “crtanje pomoću svetla”.

  • Gallery

    © Henri Cartier-Bresson © Frederick H. Evans © Petar Sabol © Branislav Strugar, Perućica I, 1990. © Slavica Dolašević 30 Cuvar Beograda, hram Svetog Save, 2006

Srbija FOTO


Fotografije su autorsko delo. Autor zadržava sva prava.

Nije dozvoljena upotreba fotografija i video materijala bez saglasnosti autora.

Copyright © 2013 Srbija FOTO