Srbija FOTO

Fotografija je tehnika digitalnog ili hemijskog zapisivanja prizora iz stvarnosti na sloju materijala koji je osetljiv na svetlost koja na njega pada. Reč je grčkog porekla i znači otprilike: “crtanje pomoću svetla”.

  • Gallery

    © David Pujado, bricklane2011 © Art Wolfe © Branislav Strugar, Trogir v, 1975 © MD Tanver Hasan Rohan, Kartika Vrata 1 © Frederick H. Evans

Srbija FOTO


Fotografije su autorsko delo. Autor zadržava sva prava.

Nije dozvoljena upotreba fotografija i video materijala bez saglasnosti autora.

Copyright © 2013 Srbija FOTO