Srbija FOTO

Fotografija je tehnika digitalnog ili hemijskog zapisivanja prizora iz stvarnosti na sloju materijala koji je osetljiv na svetlost koja na njega pada. Reč je grčkog porekla i znači otprilike: “crtanje pomoću svetla”.

  • Gallery

    Senka_Nils-Erik_Jerlemar_Sweden_Running_on_Beach © Don McCullin Suman Bhattacharyya © Richard Avedon © Istvan Virag © Anastazija Stojadinovic, Moja sirena

Srbija FOTO


Fotografije su autorsko delo. Autor zadržava sva prava.

Nije dozvoljena upotreba fotografija i video materijala bez saglasnosti autora.

Copyright © 2013 Srbija FOTO