O ljudima i njihovim tajnama

Antoine de Saint-Exupéry, The Little Prince

“Evo moje tajne.
Sasvim je jednostavna: Čovek samo srcem dobro vidi.
Suština se očima ne da sagledati.
Vreme koje si uložio oko tvoje ruže čini tu ružu tako dragocenom.
Ljudi su zaboravili tu istinu.
Ali ti ne treba da je zaboraviš.
Ti si zauvek odgovoran za ono što si pripitomio.
Ti si odgovoran za tvoju ružu…”

Tako je i sa fotografijama Gospodina Branislava Strugara.

Aparat piše srcem i čuva ono dragoceno što nam umetnik nesebično daruje: svoja osećanja