Orbovi – refleksija svetlosti ili spiritualna bića?

Pre nego što pojasnimo šta su, napominjemo kako je ovo još jedan pojam o kojem nauka zna jako malo ili gotovo ništa. Često ni sami nismo svesni da su na fotografijama, pa nam nije jasno kakve su to svetle kuglice na slici.

Da li je greška na aparatu, sočivu objektiva, prostoru?

Ili je možda nešto natprirodno?

Green orbs

Definicija orbova

Orbovi ili svetleće kugle, tumače se kao pojave prilikom fotografisanja kada su u pitanju insekti i čestice prašine od kojih se odbija svetlo. Kao anomalije izazvane prašinom na sočivima ili kao rezultat prisustva vlage.
 No, da li je to njihova poslednja definicija? Je li to tako jednostavno poput najobičnije prašine ili tu ipak ima nešto više? Nauka ne zna..

Ono što navodi na razmišljanje o tome kao nečemu posebnom, su verovanja da su orbovi zapravo duše umrlih osoba, bića iz drugih dimenzija, posebna vrsta života, možda čak i vanzemaljci. Neke teorije kažu da ih je hiljade oko nas, svakodnevno, no toga nismo ni svesni. Orbovi se, navodno, pojavljuju i kao dobre vibracije, pa tako neki tvrde da je slika neba nakon grupne meditacije puna orbova, što, navodno, ima prefiks pozitivnog.

Prirodni i neprirodni orbovi


Na fotografijama možemo razlikovati dve vrste ”orbova”, one sasvim uobičajene, prirodne, nastale najčešće prisustvom prašine ili vlage i one neprirodne, paranormalne, za koju se veruje da predstavljaju nekakav oblik energije. 
Tumači se i kao Božanska energija.
Govori se da je svako središte svetlosne kugle povezano s Izvorom i donosi najčistiju Božansku energiju. Svetlost je iz središta raspoređena u koncentričnim krugovima. To nam pokazuje različite slojeve duhovnoga sveta u odgovarajućoj frekvenciji do najvišeg reda. Unutar kruga je aura, koja utiče na vašu auru, odnosno usklađuje vašu auru i prenosi informaciju.

Svetlosnih kugla ima raznih oblika, boja, dimenzija, pojavljuju se same ili u grupi, ali uvek nam prenose informacije i pomažu da se podignemo na viši nivo vibracije.

Neki, prestrašeni rezultatom svojih fotografija, su svoje foftografije i prijavili, a dokazano je sledeće:
 “Većina prijavljenih fotografija ne sadrže nikakav paranormalan element, nego je efekat ”orba” nastao zbog refleksije i prelamanja svetlosti na sočivima fotoaparata. Rezultat je savršena kugla svetla koja kao da se nalazi u području fotografisanja, no, to je u suštini slika samog sočiva. Mnogi ljudi ovu pojavu zamenjuju kao pravi dokaz postojanja spiritualnog ili onoga za šta već veruju da ”orbovi” predstavljaju.”

Šta je istina?


Pojedinci smatraju da je kugla dobijena digitalnim fotoaparatom greška u digitalnoj obradi fotografije kod samog aparata. No, kada se zaista tako nešto dogodi, te greške nisu kružnog nego kvadratnog oblika i ukoliko su poluprovidne, pikseli koji se vide kroz njih bi isto tako trebalo da budu poremećeni. Prašina i nečistoća isto nisu redak slučaj. Tada svaka fotografija sadrži kuglaste forme, ukoliko se fotografije rade u seriji na istoj lokaciji.

Primećeno je da se paranormalni ”orbovi” ne ponavljaju prilikom serijskog fotografisanja. Neki orbove smatraju i mislima usmerenim prema slici.

Neki opet, tvrde,  da je pitanju ljubav :

“Fotograf je u petoj dimenziji i ima raširenu auru. Ključ je ljubav. Um i treće oko nisu važni u ovom slučaju. Parapsihološke sposobnosti takođe nisu bitne. Da biste snimili svetlosnu kuglu treba razviti svest o ljubavi.”

Svako će svoje ”kuglice” tumačiti na svoj način. Neko će u njima prepoznati dragu osobu, neko prašinu, a neko ljubav.
Je li u pitanju ljubav?
Je li u pitanju Božanska snaga ili su orbovi, ipak, tajna prljavih objektiva.

© Ines Marinac, 26. Avgust 2012