Svetlopisi Božidara Vitasa

Božidar Vitas
Božidar Vitas

Božidar Vitas je rođen 26. novembra 1939. godine u Beogradu, na Dorćolu, gde i sada živi.

Svetlopisanjem se bavi od 1957. godine.

Samostalno izlagao 96 puta (69 izložbi svetlopisa, 15 projekcija dijapozitiva u boji i 12 projekcija svetlopisa) širom Srbije.
Dva puta samostalno izlagao u Solunu, jednom u japanskom gradu Tađimiju, šest puta u Frankfurtu na Majni, dva puta u Doboju (Republika Srpska) i jednom u Travniku (BiH).

Učesnik je 235 kolektivnih izložbi i likovnih manifestacija u zemlji i inostranstvu, kao i 46 likovnih saborovanja (kolonija).
Na dosadašnjim izložbama prikazao je javnosti više od 2000 različitih svetlopisa i oko 1300 različitih dijapozitiva u boji. U muzejskim i privatnim kolekcijama u zemlji i inostranstvu ima više od 200 radova.


Dobitnik je četrdesetdevet nagrada i priznanja iz oblasti fotografije od kojih 25 međunarodnog ranga. Dobitnik je četiri priznanja FIAP. (Međunarodna organizacija umetničkih fotografa).

Član je i jedan od osnivača Udruženja umetnika Železnica Srbije, Udruženja novinara Srbije; Međunarodnog udruženja novinara, Foto saveza Srbije, FIAP – Međunarodnog udruženja fotografa, Udruženja likovnih umetnika «Leonardo» iz Novih Banovaca, ULU „Pirgosart“ iz Pirota i Udruženja likovnih umetnika «Sergej Jovanović» iz Beograda. Počasni je član Srpske književne radionice Frankfurt na Majni i Udruženja likovnih umetniak „Svetlost“ u Lapovu.


Izborni je predsednik Skupštine Foto saveza Srbije sa mandatom do 2015. godine.

Izborni je predsednik Udruženja umetnika Železnica Srbije od aprila 2004. sa mandatom do maja 2014. godine.
Više godina unazad, zaredom, nalazio se na listi 10 najuspešnijih fotografa Foto saveza Srbije.
U Foto savezu Srbije nosilac je umetničkog zvanja Kandidat majstor fotografije, (2005).

Na svetskoj fotografskoj umetničkoj sceni nosilac je zvanja Umetnik fotografije – AFIAP koje dodeljuje Međunarodna federacija umetničkih fotografa (Fédération Internationale de l’Art Photographique) (2009).

Tragajući za sopstvenim smislom, za suštinom postojanja unutar životnog vrtloga, Božidar Vitas je napravio kaleidoskop sopstvenog odraza opredmećujući svetlopisima svoje impresije radi davanja svima drugima.

Autor: Božidar Vitas