Foto-magija Art Wolfe-a

Foto arhiva Arta Wolfe-a (1951 – ) je jedna od najvažnijih biblioteka fotografija sa tematikom prirode i istorije sveta.
Slike flore, faune, pejsaži i fotografije kulture urođenika…
Njegove fotografije hvataju prefinjenu lepotu i čudo najudaljenijih kutaka planete, dokumetujući retke vrste i pejsaže dragocene za generacije koje dolaze.

One su čvrst dokaz postojanja i molbe za očuvanjem postojećeg.